Osskarvegen 4
6155 ØRSTA

Osskarvegen 4, 6155 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Osskarvegen 4, 6155 ØRSTA:

  • Postnummer: 6155 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 49 / 135 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 104 OSE
  • Valkrins: 5 Ny Hovden krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Osskarvegen

Osskarvegen er ein veg i Ørsta kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 20.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Osskarvegen 1 6155 ØRSTA 62.1829, 6.1043 49 / 126
Osskarvegen 2 6155 ØRSTA 62.1831, 6.1038 49 / 116
Osskarvegen 3 6155 ØRSTA 62.1827, 6.1039 49 / 125
Osskarvegen 4 6155 ØRSTA 62.1829, 6.1033 49 / 135
Osskarvegen 6 6155 ØRSTA 62.1827, 6.1028 49 / 117
Osskarvegen 8 6155 ØRSTA 62.1825, 6.1023 49 / 139
Osskarvegen 10 6155 ØRSTA 62.1824, 6.1018 49 / 147
Osskarvegen 11 6155 ØRSTA 62.1822, 6.1021 49 / 121
Osskarvegen 12 6155 ØRSTA 62.1823, 6.1014 49 / 118
Osskarvegen 13 6155 ØRSTA 62.1820, 6.1017 49 / 120
Osskarvegen 14 6155 ØRSTA 62.1821, 6.1009 49 / 146
Osskarvegen 15 6155 ØRSTA 62.1818, 6.1013 49 / 119
Osskarvegen 16 6155 ØRSTA 62.1820, 6.1005 49 / 133
Osskarvegen 18 6155 ØRSTA 62.1818, 6.1000 49 / 137
Osskarvegen 20 6155 ØRSTA 62.1817, 6.0995 49 / 148

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken