Kvilestokken 6
6155 ØRSTA

Kvilestokken 6, 6155 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kvilestokken 6, 6155 ØRSTA:

  • Postnummer: 6155 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 49 / 134 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 104 OSE
  • Valkrins: 5 Ny Hovden krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Kvilestokken

Kvilestokken er ein veg i Ørsta kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kvilestokken 2 6155 ØRSTA 62.1821, 6.1026 49 / 132
Kvilestokken 4 6155 ØRSTA 62.1822, 6.1032 49 / 122
Kvilestokken 5 6155 ØRSTA 62.1825, 6.1034 49 / 138
Kvilestokken 6 6155 ØRSTA 62.1823, 6.1036 49 / 134
Kvilestokken 8 6155 ØRSTA 62.1824, 6.1041 49 / 136
Kvilestokken 10 6155 ØRSTA 62.1824, 6.1048 49 / 123
Kvilestokken 11 6155 ØRSTA 62.1827, 6.1051 49 / 124
Kvilestokken 12 6155 ØRSTA 62.1824, 6.1053 49 / 140

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken