Ripateigane 4
6153 ØRSTA

Ripateigane 4, 6153 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ripateigane 4, 6153 ØRSTA:

  • Postnummer: 6153 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 15 / 474 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 206 VALLA-MARKA
  • Valkrins: 1 Sentrum krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Ripateigane

Ripateigane er ein veg i Ørsta kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 10.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ripateigane 1 6153 ØRSTA 62.1963, 6.1350 15 / 367
Ripateigane 2 6153 ØRSTA 62.1963, 6.1338 15 / 474
Ripateigane 3 6153 ØRSTA 62.1965, 6.1355 15 / 367
Ripateigane 4 6153 ØRSTA 62.1959, 6.1346 15 / 474
Ripateigane 6 6153 ØRSTA 62.1953, 6.1351 15 / 232
Ripateigane 8 6153 ØRSTA 62.1956, 6.1348 15 / 232
Ripateigane 10 6153 ØRSTA 62.1945, 6.1325 15 / 72

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken