Garvargata 11
6150 ØRSTA

Garvargata 11, 6150 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Garvargata 11, 6150 ØRSTA:

  • Postnummer: 6150 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 14 / 645 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 207 BAKKANE
  • Valkrins: 1 Sentrum krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Garvargata

Garvargata er ei gate i Ørsta kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 11.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Garvargata 1 6150 ØRSTA 62.2022, 6.1230 14 / 68
Garvargata 5 6150 ØRSTA 62.2027, 6.1237 14 / 331
Garvargata 6 6150 ØRSTA 62.2027, 6.1246 14 / 342
Garvargata 9 6150 ØRSTA 62.2037, 6.1231 14 / 15
Garvargata 11 6150 ØRSTA 62.2038, 6.1240 14 / 645

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken