Vikebøen 6
6150 ØRSTA

Vikebøen 6, 6150 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vikebøen 6, 6150 ØRSTA:

  • Postnummer: 6150 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 14 / 160 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 208 VELLE
  • Valkrins: 1 Sentrum krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Vikebøen

Vikebøen er ein veg i Ørsta kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 10.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vikebøen 1 6150 ØRSTA 62.2023, 6.1267 14 / 247
Vikebøen 2 6150 ØRSTA 62.2020, 6.1273 14 / 526
Vikebøen 3 6150 ØRSTA 62.2025, 6.1268 14 / 357
Vikebøen 5 6150 ØRSTA 62.2028, 6.1269 14 / 427
Vikebøen 6 6150 ØRSTA 62.2024, 6.1272 14 / 160
Vikebøen 10 6150 ØRSTA 62.2027, 6.1281 14 / 371

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken