Sidekroken 6A
6155 ØRSTA

Sidekroken 6A, 6155 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sidekroken 6A, 6155 ØRSTA:

  • Postnummer: 6155 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 49 / 181 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 104 OSE
  • Valkrins: 5 Ny Hovden krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Sidekroken

Sidekroken er ein veg i Ørsta kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 13.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sidekroken 1 6155 ØRSTA 62.1845, 6.1028 49 / 175
Sidekroken 2A 6155 ØRSTA 62.1844, 6.1020 49 / 181
Sidekroken 2B 6155 ØRSTA 62.1845, 6.1019 49 / 181
Sidekroken 3 6155 ØRSTA 62.1842, 6.1029 49 / 176
Sidekroken 4A 6155 ØRSTA 62.1843, 6.1018 49 / 181
Sidekroken 4B 6155 ØRSTA 62.1844, 6.1017 49 / 181
Sidekroken 5 6155 ØRSTA 62.1841, 6.1024 49 / 178
Sidekroken 6A 6155 ØRSTA 62.1843, 6.1016 49 / 181
Sidekroken 6B 6155 ØRSTA 62.1844, 6.1016 49 / 181
Sidekroken 7 6155 ØRSTA 62.1841, 6.1020 49 / 223
Sidekroken 9 6155 ØRSTA 62.1840, 6.1015 49 / 170
Sidekroken 11 6155 ØRSTA 62.1839, 6.1011 49 / 214
Sidekroken 13 6155 ØRSTA 62.1839, 6.1006 49 / 177

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken