Parkvegen 9
6153 ØRSTA

Parkvegen 9, 6153 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Parkvegen 9, 6153 ØRSTA:

  • Postnummer: 6153 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 15 / 426 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 206 VALLA-MARKA
  • Valkrins: 1 Sentrum krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Parkvegen

Parkvegen er ein veg i Ørsta kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 9.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Parkvegen 1 6153 ØRSTA 62.1994, 6.1303 15 / 940
Parkvegen 2 6153 ØRSTA 62.1994, 6.1288 14 / 570
Parkvegen 3 6153 ØRSTA 62.1986, 6.1307 15 / 5
Parkvegen 5 6153 ØRSTA 62.1983, 6.1306 15 / 932
Parkvegen 7 6153 ØRSTA 62.1989, 6.1292 15 / 867
Parkvegen 9 6153 ØRSTA 62.1985, 6.1289 15 / 426

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken