Osoddane 8
6155 ØRSTA

Osoddane 8, 6155 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Osoddane 8, 6155 ØRSTA:

  • Postnummer: 6155 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 47 / 18 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 104 OSE
  • Valkrins: 1 Sentrum krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Osoddane

Osoddane er ein veg i Ørsta kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 8.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Osoddane 1 6155 ØRSTA 62.1946, 6.1237 47 / 128
Osoddane 6 6155 ØRSTA 62.1951, 6.1240 47 / 17
Osoddane 8 6155 ØRSTA 62.1950, 6.1243 47 / 18

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken