Øvre Farkvamen 3
6150 ØRSTA

Øvre Farkvamen 3, 6150 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Øvre Farkvamen 3, 6150 ØRSTA:

  • Postnummer: 6150 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 14 / 624 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 209 GREPALIA
  • Valkrins: 1 Sentrum krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Øvre Farkvamen

Øvre Farkvamen er ein veg i Ørsta kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 18.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Øvre Farkvamen 1 6150 ØRSTA 62.2067, 6.1208 14 / 623
Øvre Farkvamen 2 6150 ØRSTA 62.2071, 6.1213 14 / 629
Øvre Farkvamen 3 6150 ØRSTA 62.2067, 6.1207 14 / 624
Øvre Farkvamen 4 6150 ØRSTA 62.2071, 6.1210 14 / 630
Øvre Farkvamen 5 6150 ØRSTA 62.2068, 6.1204 14 / 625
Øvre Farkvamen 6 6150 ØRSTA 62.2071, 6.1207 14 / 631
Øvre Farkvamen 7 6150 ØRSTA 62.2068, 6.1202 14 / 626
Øvre Farkvamen 8 6150 ØRSTA 62.2071, 6.1204 14 / 632
Øvre Farkvamen 9 6150 ØRSTA 62.2068, 6.1200 14 / 627
Øvre Farkvamen 10 6150 ØRSTA 62.2074, 6.1210 14 / 489
Øvre Farkvamen 11 6150 ØRSTA 62.2068, 6.1198 14 / 628
Øvre Farkvamen 12 6150 ØRSTA 62.2074, 6.1202 14 / 449
Øvre Farkvamen 13 6150 ØRSTA 62.2069, 6.1189 14 / 676
Øvre Farkvamen 14 6150 ØRSTA 62.2072, 6.1201 14 / 633
Øvre Farkvamen 16 6150 ØRSTA 62.2072, 6.1198 14 / 634
Øvre Farkvamen 18 6150 ØRSTA 62.2073, 6.1194 14 / 709

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken