Nedre Farkvamen 6
6150 ØRSTA

Nedre Farkvamen 6, 6150 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nedre Farkvamen 6, 6150 ØRSTA:

  • Postnummer: 6150 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 14 / 635 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 209 GREPALIA
  • Valkrins: 1 Sentrum krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Nedre Farkvamen

Nedre Farkvamen er ein veg i Ørsta kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 8.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nedre Farkvamen 2 6150 ØRSTA 62.2062, 6.1204 14 / 648
Nedre Farkvamen 4 6150 ØRSTA 62.2065, 6.1204 14 / 649
Nedre Farkvamen 6 6150 ØRSTA 62.2065, 6.1199 14 / 635
Nedre Farkvamen 8 6150 ØRSTA 62.2063, 6.1198 14 / 650

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken