Hansholen 24
6155 ØRSTA

Hansholen 24, 6155 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hansholen 24, 6155 ØRSTA:

  • Postnummer: 6155 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 47 / 64 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 104 OSE
  • Valkrins: 1 Sentrum krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Hansholen

Hansholen er ein veg i Ørsta kommune med 28 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 28.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hansholen 3 6155 ØRSTA 62.1872, 6.1249 47 / 188
Hansholen 4 6155 ØRSTA 62.1874, 6.1256 47 / 354
Hansholen 5 6155 ØRSTA 62.1873, 6.1244 47 / 181
Hansholen 6 6155 ØRSTA 62.1875, 6.1250 47 / 189
Hansholen 7 6155 ØRSTA 62.1874, 6.1239 47 / 182
Hansholen 8 6155 ØRSTA 62.1876, 6.1244 47 / 164
Hansholen 9 6155 ØRSTA 62.1874, 6.1234 47 / 180
Hansholen 10 6155 ØRSTA 62.1876, 6.1240 47 / 162
Hansholen 11 6155 ØRSTA 62.1874, 6.1227 47 / 169
Hansholen 12 6155 ØRSTA 62.1877, 6.1235 47 / 166
Hansholen 13A 6155 ØRSTA 62.1875, 6.1222 47 / 226
Hansholen 13B 6155 ØRSTA 62.1875, 6.1220 47 / 226
Hansholen 14A 6155 ØRSTA 62.1878, 6.1231 47 / 227
Hansholen 14B 6155 ØRSTA 62.1878, 6.1229 47 / 227
Hansholen 15 6155 ØRSTA 62.1875, 6.1215 47 / 122
Hansholen 16A 6155 ØRSTA 62.1879, 6.1225 47 / 227
Hansholen 16B 6155 ØRSTA 62.1879, 6.1224 47 / 227
Hansholen 17 6155 ØRSTA 62.1875, 6.1209 47 / 135
Hansholen 18A 6155 ØRSTA 62.1880, 6.1230 47 / 227
Hansholen 18B 6155 ØRSTA 62.1880, 6.1228 47 / 227
Hansholen 19 6155 ØRSTA 62.1875, 6.1203 47 / 312
Hansholen 20 6155 ØRSTA 62.1883, 6.1227 47 / 235
Hansholen 21 6155 ØRSTA 62.1875, 6.1196 47 / 231
Hansholen 22 6155 ØRSTA 62.1885, 6.1221 47 / 236
Hansholen 23 6155 ØRSTA 62.1875, 6.1191 47 / 230
Hansholen 24 6155 ØRSTA 62.1883, 6.1218 47 / 64
Hansholen 26 6155 ØRSTA 62.1880, 6.1219 47 / 79
Hansholen 28 6155 ØRSTA 62.1878, 6.1216 47 / 298

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken