Haueteigen 3
6155 ØRSTA

Haueteigen 3, 6155 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Haueteigen 3, 6155 ØRSTA:

  • Postnummer: 6155 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 47 / 302 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 104 OSE
  • Valkrins: 1 Sentrum krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Haueteigen

Haueteigen er ein veg i Ørsta kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 5.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Haueteigen 1 6155 ØRSTA 62.1898, 6.1276 47 / 191
Haueteigen 3 6155 ØRSTA 62.1896, 6.1273 47 / 302
Haueteigen 5 6155 ØRSTA 62.1894, 6.1271 47 / 206

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken