Sandvegen 1
6153 ØRSTA

Sandvegen 1, 6153 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sandvegen 1, 6153 ØRSTA:

  • Postnummer: 6153 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 16 / 133 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 212 MOE/NUPEN
  • Valkrins: 1 Sentrum krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Sandvegen

Sandvegen er ein veg i Ørsta kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 20.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sandvegen 1 6153 ØRSTA 62.2029, 6.1496 16 / 133
Sandvegen 2 6153 ØRSTA 62.2028, 6.1486 16 / 161
Sandvegen 3 6153 ØRSTA 62.2031, 6.1499 16 / 20
Sandvegen 4 6153 ØRSTA 62.2025, 6.1492 16 / 144
Sandvegen 5 6153 ØRSTA 62.2032, 6.1502 16 / 127
Sandvegen 6A 6153 ØRSTA 62.2024, 6.1498 16 / 185
Sandvegen 6B 6153 ØRSTA 62.2023, 6.1501 16 / 188
Sandvegen 6C 6153 ØRSTA 62.2021, 6.1505 16 / 184
Sandvegen 7 6153 ØRSTA 62.2034, 6.1503 16 / 125
Sandvegen 8 6153 ØRSTA 62.2026, 6.1500 16 / 180
Sandvegen 8B 6153 ØRSTA 62.2025, 6.1507 16 / 186
Sandvegen 8C 6153 ØRSTA 62.2024, 6.1510 16 / 189
Sandvegen 9 6153 ØRSTA 62.2036, 6.1510 16 / 9
Sandvegen 10 6153 ØRSTA 62.2029, 6.1505 16 / 131
Sandvegen 11A 6153 ØRSTA 62.2039, 6.1514 16 / 232
Sandvegen 11B 6153 ØRSTA 62.2039, 6.1513 16 / 232
Sandvegen 13A 6153 ØRSTA 62.2041, 6.1516 16 / 117
Sandvegen 13B 6153 ØRSTA 62.2041, 6.1515 16 / 117
Sandvegen 14 6153 ØRSTA 62.2026, 6.1514 16 / 200
Sandvegen 15A 6153 ØRSTA 62.2045, 6.1518 16 / 118
Sandvegen 15B 6153 ØRSTA 62.2046, 6.1517 16 / 118
Sandvegen 15C 6153 ØRSTA 62.2045, 6.1518 16 / 118
Sandvegen 15D 6153 ØRSTA 62.2045, 6.1516 16 / 118
Sandvegen 18 6153 ØRSTA 62.2030, 6.1512 16 / 227
Sandvegen 20 6153 ØRSTA 62.2029, 6.1516 16 / 206

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken