Skjerva 8
6155 ØRSTA

Skjerva 8, 6155 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skjerva 8, 6155 ØRSTA:

  • Postnummer: 6155 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 49 / 151 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 104 OSE
  • Valkrins: 1 Sentrum krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Skjerva

Skjerva er ein veg i Ørsta kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 9.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skjerva 1 6155 ØRSTA 62.1867, 6.1119 49 / 152
Skjerva 2A 6155 ØRSTA 62.1870, 6.1115 49 / 218
Skjerva 2B 6155 ØRSTA 62.1870, 6.1113 49 / 218
Skjerva 3 6155 ØRSTA 62.1867, 6.1114 49 / 215
Skjerva 4 6155 ØRSTA 62.1870, 6.1110 49 / 174
Skjerva 5 6155 ØRSTA 62.1866, 6.1111 49 / 165
Skjerva 6 6155 ØRSTA 62.1870, 6.1106 49 / 227
Skjerva 7 6155 ØRSTA 62.1866, 6.1106 49 / 216
Skjerva 8 6155 ØRSTA 62.1870, 6.1104 49 / 151
Skjerva 9 6155 ØRSTA 62.1866, 6.1103 49 / 171

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken