Skjervhola 14
6155 ØRSTA

Skjervhola 14, 6155 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skjervhola 14, 6155 ØRSTA:

  • Postnummer: 6155 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 49 / 168 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 104 OSE
  • Valkrins: 1 Sentrum krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Skjervhola

Skjervhola er ein veg i Ørsta kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 14.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skjervhola 1 6155 ØRSTA 62.1866, 6.1154 49 / 153
Skjervhola 2 6155 ØRSTA 62.1868, 6.1150 49 / 163
Skjervhola 3 6155 ØRSTA 62.1865, 6.1150 49 / 154
Skjervhola 4 6155 ØRSTA 62.1868, 6.1145 49 / 155
Skjervhola 5 6155 ØRSTA 62.1864, 6.1145 49 / 156
Skjervhola 6 6155 ØRSTA 62.1867, 6.1139 49 / 157
Skjervhola 7 6155 ØRSTA 62.1865, 6.1141 49 / 158
Skjervhola 8 6155 ØRSTA 62.1868, 6.1133 49 / 159
Skjervhola 9 6155 ØRSTA 62.1864, 6.1138 49 / 160
Skjervhola 10 6155 ØRSTA 62.1868, 6.1129 49 / 166
Skjervhola 11 6155 ØRSTA 62.1863, 6.1133 49 / 161
Skjervhola 12 6155 ØRSTA 62.1867, 6.1127 49 / 167
Skjervhola 14 6155 ØRSTA 62.1866, 6.1124 49 / 168

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken