Mjelkevegen 9
6155 ØRSTA

Mjelkevegen 9, 6155 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Mjelkevegen 9, 6155 ØRSTA:

  • Postnummer: 6155 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 49 / 199 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 104 OSE
  • Valkrins: 1 Sentrum krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Mjelkevegen

Mjelkevegen er ein veg i Ørsta kommune med 24 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 23.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Mjelkevegen 1 6155 ØRSTA 62.1860, 6.1122 49 / 195
Mjelkevegen 2 6155 ØRSTA 62.1863, 6.1119 49 / 162
Mjelkevegen 3 6155 ØRSTA 62.1860, 6.1120 49 / 196
Mjelkevegen 4A 6155 ØRSTA 62.1864, 6.1114 49 / 206
Mjelkevegen 4B 6155 ØRSTA 62.1864, 6.1114 49 / 206
Mjelkevegen 5 6155 ØRSTA 62.1859, 6.1117 49 / 197
Mjelkevegen 6A 6155 ØRSTA 62.1864, 6.1112 49 / 206
Mjelkevegen 6B 6155 ØRSTA 62.1864, 6.1112 49 / 206
Mjelkevegen 7 6155 ØRSTA 62.1859, 6.1116 49 / 198
Mjelkevegen 8A 6155 ØRSTA 62.1863, 6.1107 49 / 207
Mjelkevegen 8B 6155 ØRSTA 62.1864, 6.1107 49 / 207
Mjelkevegen 9 6155 ØRSTA 62.1858, 6.1113 49 / 199
Mjelkevegen 10A 6155 ØRSTA 62.1864, 6.1105 49 / 207
Mjelkevegen 10B 6155 ØRSTA 62.1864, 6.1105 49 / 207
Mjelkevegen 11 6155 ØRSTA 62.1858, 6.1112 49 / 200
Mjelkevegen 12 6155 ØRSTA 62.1864, 6.1101 49 / 173
Mjelkevegen 13 6155 ØRSTA 62.1857, 6.1107 49 / 201
Mjelkevegen 14 6155 ØRSTA 62.1860, 6.1102 49 / 164
Mjelkevegen 15 6155 ØRSTA 62.1857, 6.1105 49 / 202
Mjelkevegen 17 6155 ØRSTA 62.1856, 6.1103 49 / 203
Mjelkevegen 19 6155 ØRSTA 62.1856, 6.1101 49 / 204
Mjelkevegen 21 6155 ØRSTA 62.1861, 6.1112 49 / 172
Mjelkevegen 23A 6155 ØRSTA 62.1860, 6.1108 49 / 213
Mjelkevegen 23B 6155 ØRSTA 62.1860, 6.1105 49 / 169

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken