Vallageila 12
6153 ØRSTA

Vallageila 12, 6153 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vallageila 12, 6153 ØRSTA:

  • Postnummer: 6153 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 15 / 924 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 208 VELLE
  • Valkrins: 1 Sentrum krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Vallageila

Vallageila er ein veg i Ørsta kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vallageila 1 6153 ØRSTA 62.2001, 6.1321 15 / 29
Vallageila 2 6153 ØRSTA 62.2002, 6.1323 15 / 373
Vallageila 4 6153 ØRSTA 62.2006, 6.1326 15 / 106
Vallageila 5 6153 ØRSTA 62.2008, 6.1328 15 / 107
Vallageila 6 6153 ØRSTA 62.2011, 6.1331 15 / 926
Vallageila 7 6153 ØRSTA 62.2011, 6.1332 15 / 927
Vallageila 8A 6153 ØRSTA 62.2011, 6.1337 15 / 928
Vallageila 8B 6153 ØRSTA 62.2011, 6.1338 15 / 925
Vallageila 8C 6153 ØRSTA 62.2010, 6.1340 15 / 929
Vallageila 10 6153 ØRSTA 62.2012, 6.1340 15 / 921
Vallageila 11 6153 ØRSTA 62.2013, 6.1338 15 / 918
Vallageila 12 6153 ØRSTA 62.2013, 6.1334 15 / 924
Vallageila 13 6153 ØRSTA 62.2013, 6.1332 15 / 920
Vallageila 13B 6153 ØRSTA 62.2015, 6.1332 15 / 945
Vallageila 13C 6153 ØRSTA 62.2014, 6.1335 15 / 945
Vallageila 15 6153 ØRSTA 62.2020, 6.1326 15 / 987

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken