Osholane 12
6155 ØRSTA

Osholane 12, 6155 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Osholane 12, 6155 ØRSTA:

  • Postnummer: 6155 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 47 / 209 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 104 OSE
  • Valkrins: 1 Sentrum krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Osholane

Osholane er ein veg i Ørsta kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Osholane 2 6155 ØRSTA 62.1894, 6.1204 47 / 348
Osholane 4 6155 ØRSTA 62.1889, 6.1196 48 / 4
Osholane 5 6155 ØRSTA 62.1886, 6.1214 47 / 144
Osholane 7 6155 ØRSTA 62.1882, 6.1214 47 / 136
Osholane 8 6155 ØRSTA 62.1881, 6.1204 47 / 161
Osholane 9 6155 ØRSTA 62.1880, 6.1212 47 / 116
Osholane 10 6155 ØRSTA 62.1880, 6.1200 47 / 152
Osholane 11 6155 ØRSTA 62.1879, 6.1208 47 / 115
Osholane 12 6155 ØRSTA 62.1880, 6.1195 47 / 209

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken