Grepalivegen 2A
6150 ØRSTA

Grepalivegen 2A, 6150 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Grepalivegen 2A, 6150 ØRSTA:

  • Postnummer: 6150 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 14 / 316 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 209 GREPALIA
  • Valkrins: 1 Sentrum krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Grepalivegen

Grepalivegen er ein veg i Ørsta kommune med 41 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 37.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Grepalivegen 1A 6150 ØRSTA 62.2050, 6.1205 14 / 549
Grepalivegen 1B 6150 ØRSTA 62.2050, 6.1204 14 / 549
Grepalivegen 1C 6150 ØRSTA 62.2050, 6.1203 14 / 549
Grepalivegen 1D 6150 ØRSTA 62.2050, 6.1201 14 / 549
Grepalivegen 1E 6150 ØRSTA 62.2050, 6.1200 14 / 549
Grepalivegen 1F 6150 ØRSTA 62.2051, 6.1198 14 / 549
Grepalivegen 2A 6150 ØRSTA 62.2052, 6.1213 14 / 316
Grepalivegen 3A 6150 ØRSTA 62.2052, 6.1206 14 / 549
Grepalivegen 3B 6150 ØRSTA 62.2052, 6.1205 14 / 549
Grepalivegen 3C 6150 ØRSTA 62.2052, 6.1203 14 / 549
Grepalivegen 3D 6150 ØRSTA 62.2052, 6.1201 14 / 549
Grepalivegen 3E 6150 ØRSTA 62.2053, 6.1200 14 / 549
Grepalivegen 3F 6150 ØRSTA 62.2053, 6.1198 14 / 549
Grepalivegen 5A 6150 ØRSTA 62.2054, 6.1204 14 / 549
Grepalivegen 5B 6150 ØRSTA 62.2054, 6.1202 14 / 549
Grepalivegen 5C 6150 ØRSTA 62.2054, 6.1200 14 / 549
Grepalivegen 5D 6150 ØRSTA 62.2054, 6.1198 14 / 549
Grepalivegen 5E 6150 ØRSTA 62.2053, 6.1204 14 / 549
Grepalivegen 5F 6150 ØRSTA 62.2053, 6.1202 14 / 549
Grepalivegen 5G 6150 ØRSTA 62.2053, 6.1200 14 / 549
Grepalivegen 5H 6150 ØRSTA 62.2053, 6.1198 14 / 549
Grepalivegen 7A 6150 ØRSTA 62.2056, 6.1204 14 / 207
Grepalivegen 7B 6150 ØRSTA 62.2056, 6.1202 14 / 207
Grepalivegen 7C 6150 ØRSTA 62.2056, 6.1201 14 / 207
Grepalivegen 7D 6150 ØRSTA 62.2056, 6.1199 14 / 207
Grepalivegen 9 6150 ØRSTA 62.2058, 6.1209 14 / 95
Grepalivegen 12 6150 ØRSTA 62.2061, 6.1219 14 / 15
Grepalivegen 15 6150 ØRSTA 62.2062, 6.1210 14 / 574
Grepalivegen 18 6150 ØRSTA 62.2073, 6.1223 14 / 641
Grepalivegen 20 6150 ØRSTA 62.2074, 6.1230 14 / 319
Grepalivegen 22 6150 ØRSTA 62.2074, 6.1235 14 / 318
Grepalivegen 24 6150 ØRSTA 62.2074, 6.1241 14 / 317
Grepalivegen 25 6150 ØRSTA 62.2067, 6.1213 14 / 468
Grepalivegen 26 6150 ØRSTA 62.2077, 6.1227 14 / 322
Grepalivegen 27 6150 ØRSTA 62.2072, 6.1216 14 / 15
Grepalivegen 28 6150 ØRSTA 62.2077, 6.1233 14 / 321
Grepalivegen 30 6150 ØRSTA 62.2077, 6.1239 14 / 320
Grepalivegen 32 6150 ØRSTA 62.2080, 6.1231 14 / 323
Grepalivegen 33 6150 ØRSTA 62.2077, 6.1220 14 / 314
Grepalivegen 35 6150 ØRSTA 62.2077, 6.1215 14 / 312
Grepalivegen 37 6150 ØRSTA 62.2078, 6.1210 14 / 483

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken