Ørstaheimvegen 2J
6150 ØRSTA

Ørstaheimvegen 2J, 6150 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ørstaheimvegen 2J, 6150 ØRSTA:

  • Postnummer: 6150 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 14 / 15 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 209 GREPALIA
  • Valkrins: 1 Sentrum krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Ørstaheimvegen

Ørstaheimvegen er ein veg i Ørsta kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 2.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ørstaheimvegen 1 6150 ØRSTA 62.2058, 6.1216 14 / 15
Ørstaheimvegen 2B 6150 ØRSTA 62.2054, 6.1222 14 / 316
Ørstaheimvegen 2C 6150 ØRSTA 62.2054, 6.1223 14 / 316
Ørstaheimvegen 2D 6150 ØRSTA 62.2053, 6.1225 14 / 15
Ørstaheimvegen 2E 6150 ØRSTA 62.2053, 6.1227 14 / 15
Ørstaheimvegen 2F 6150 ØRSTA 62.2053, 6.1228 14 / 15
Ørstaheimvegen 2G 6150 ØRSTA 62.2053, 6.1230 14 / 15
Ørstaheimvegen 2H 6150 ØRSTA 62.2053, 6.1222 14 / 316
Ørstaheimvegen 2I 6150 ØRSTA 62.2053, 6.1223 14 / 316
Ørstaheimvegen 2J 6150 ØRSTA 62.2053, 6.1225 14 / 15
Ørstaheimvegen 2K 6150 ØRSTA 62.2053, 6.1226 14 / 15
Ørstaheimvegen 2L 6150 ØRSTA 62.2052, 6.1228 14 / 15
Ørstaheimvegen 2M 6150 ØRSTA 62.2052, 6.1229 14 / 15

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken