Strandgata 14G
6150 ØRSTA

Strandgata 14G, 6150 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Strandgata 14G, 6150 ØRSTA:

  • Postnummer: 6150 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 14 / 62 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 204 NEDRE MORK/VIK
  • Valkrins: 1 Sentrum krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Strandgata

Strandgata er ei gate i Ørsta kommune med 64 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 71.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Strandgata 1 6150 ØRSTA 62.2016, 6.1199 14 / 87
Strandgata 2 6150 ØRSTA 62.2019, 6.1210 14 / 289
Strandgata 3A 6150 ØRSTA 62.2018, 6.1197 14 / 647
Strandgata 3B 6150 ØRSTA 62.2017, 6.1196 14 / 705
Strandgata 3C 6150 ØRSTA 62.2019, 6.1197 14 / 647
Strandgata 4 6150 ØRSTA 62.2019, 6.1209 14 / 14
Strandgata 5A 6150 ØRSTA 62.2021, 6.1197 14 / 69
Strandgata 5B 6150 ØRSTA 62.2024, 6.1187 14 / 672
Strandgata 6 6150 ØRSTA 62.2023, 6.1196 14 / 40
Strandgata 7 6150 ØRSTA 62.2025, 6.1181 14 / 607
Strandgata 8 6150 ØRSTA 62.2025, 6.1195 14 / 50
Strandgata 9 6150 ØRSTA 62.2027, 6.1172 14 / 358
Strandgata 10 6150 ØRSTA 62.2026, 6.1193 14 / 56
Strandgata 12 6150 ØRSTA 62.2026, 6.1190 14 / 58
Strandgata 14A 6150 ØRSTA 62.2028, 6.1186 14 / 62
Strandgata 14B 6150 ØRSTA 62.2028, 6.1185 14 / 62
Strandgata 14C 6150 ØRSTA 62.2028, 6.1183 14 / 62
Strandgata 14D 6150 ØRSTA 62.2028, 6.1182 14 / 62
Strandgata 14E 6150 ØRSTA 62.2027, 6.1186 14 / 62
Strandgata 14F 6150 ØRSTA 62.2027, 6.1185 14 / 62
Strandgata 14G 6150 ØRSTA 62.2027, 6.1183 14 / 62
Strandgata 14H 6150 ØRSTA 62.2028, 6.1181 14 / 62
Strandgata 15A 6150 ØRSTA 62.2025, 6.1162 13 / 21
Strandgata 15B 6150 ØRSTA 62.2026, 6.1163 13 / 21
Strandgata 15C 6150 ØRSTA 62.2027, 6.1163 13 / 21
Strandgata 15D 6150 ØRSTA 62.2029, 6.1157 13 / 21
Strandgata 15E 6150 ØRSTA 62.2029, 6.1152 13 / 21
Strandgata 15F 6150 ØRSTA 62.2027, 6.1148 13 / 21
Strandgata 16 6150 ØRSTA 62.2029, 6.1179 14 / 55
Strandgata 18 6150 ØRSTA 62.2030, 6.1176 14 / 51
Strandgata 21A 6150 ØRSTA 62.2032, 6.1131 13 / 13
Strandgata 21B 6150 ØRSTA 62.2032, 6.1127 13 / 13
Strandgata 22 6150 ØRSTA 62.2031, 6.1161 14 / 53
Strandgata 23 6150 ØRSTA 62.2033, 6.1123 13 / 158
Strandgata 24 6150 ØRSTA 62.2031, 6.1156 13 / 6
Strandgata 25 6150 ØRSTA 62.2033, 6.1121 13 / 183
Strandgata 26 6150 ØRSTA 62.2034, 6.1155 13 / 8
Strandgata 26B 6150 ØRSTA 62.2032, 6.1148 13 / 10
Strandgata 28 6150 ØRSTA 62.2033, 6.1143 13 / 11
Strandgata 28B 6150 ØRSTA 62.2035, 6.1143 13 / 11
Strandgata 30 6150 ØRSTA 62.2033, 6.1138 13 / 19
Strandgata 32 6150 ØRSTA 62.2034, 6.1134 13 / 26
Strandgata 34 6150 ØRSTA 62.2034, 6.1131 13 / 5
Strandgata 36 6150 ØRSTA 62.2035, 6.1128 13 / 17
Strandgata 38 6150 ØRSTA 62.2035, 6.1124 13 / 73
Strandgata 42 6150 ØRSTA 62.2036, 6.1113 13 / 14
Strandgata 42B 6150 ØRSTA 62.2037, 6.1109 13 / 161
Strandgata 44 6150 ØRSTA 62.2039, 6.1105 13 / 12
Strandgata 46 6150 ØRSTA 62.2038, 6.1093 13 / 20
Strandgata 48 6150 ØRSTA 62.2038, 6.1092 13 / 23
Strandgata 50 6150 ØRSTA 62.2039, 6.1086 13 / 27
Strandgata 51 6150 ØRSTA 62.2039, 6.1058 12 / 27
Strandgata 53 6150 ØRSTA 62.2041, 6.1056 12 / 30
Strandgata 54 6150 ØRSTA 62.2040, 6.1080 12 / 9
Strandgata 55 6150 ØRSTA 62.2040, 6.1054 12 / 58
Strandgata 56 6150 ØRSTA 62.2040, 6.1077 12 / 18
Strandgata 57 6150 ØRSTA 62.2040, 6.1050 12 / 59
Strandgata 59 6150 ØRSTA 62.2042, 6.1046 12 / 14
Strandgata 60 6150 ØRSTA 62.2041, 6.1073 12 / 13
Strandgata 61 6150 ØRSTA 62.2049, 6.1017 12 / 40
Strandgata 62 6150 ØRSTA 62.2042, 6.1069 12 / 1
Strandgata 69 6150 ØRSTA 62.2046, 6.1045 12 / 28
Strandgata 70 6150 ØRSTA 62.2046, 6.1058 12 / 66
Strandgata 71 6150 ØRSTA 62.2047, 6.1045 12 / 19

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken