Gamlevegen 6A
6153 ØRSTA

Gamlevegen 6A, 6153 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gamlevegen 6A, 6153 ØRSTA:

  • Postnummer: 6153 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 15 / 27 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 208 VELLE
  • Valkrins: 1 Sentrum krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Gamlevegen

Gamlevegen er ein veg i Ørsta kommune med 24 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 29.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gamlevegen 1 6153 ØRSTA 62.2001, 6.1326 15 / 22
Gamlevegen 2 6153 ØRSTA 62.1999, 6.1323 15 / 98
Gamlevegen 3 6153 ØRSTA 62.2002, 6.1330 15 / 21
Gamlevegen 4 6153 ØRSTA 62.1999, 6.1326 15 / 41
Gamlevegen 5 6153 ØRSTA 62.2000, 6.1332 15 / 32
Gamlevegen 6A 6153 ØRSTA 62.1998, 6.1331 15 / 27
Gamlevegen 6B 6153 ØRSTA 62.1998, 6.1333 15 / 27
Gamlevegen 7 6153 ØRSTA 62.2002, 6.1335 15 / 46
Gamlevegen 8 6153 ØRSTA 62.1997, 6.1337 15 / 764
Gamlevegen 9 6153 ØRSTA 62.1999, 6.1337 15 / 26
Gamlevegen 10 6153 ØRSTA 62.1997, 6.1342 15 / 94
Gamlevegen 12A 6153 ØRSTA 62.1995, 6.1345 15 / 25
Gamlevegen 12B 6153 ØRSTA 62.1995, 6.1348 15 / 25
Gamlevegen 13 6153 ØRSTA 62.1998, 6.1345 15 / 82
Gamlevegen 14 6153 ØRSTA 62.1994, 6.1356 15 / 84
Gamlevegen 15 6153 ØRSTA 62.1998, 6.1347 15 / 53
Gamlevegen 17 6153 ØRSTA 62.1997, 6.1351 15 / 24
Gamlevegen 19A 6153 ØRSTA 62.1999, 6.1354 15 / 24
Gamlevegen 20 6153 ØRSTA 62.1991, 6.1363 15 / 42
Gamlevegen 21 6153 ØRSTA 62.1998, 6.1355 15 / 1014
Gamlevegen 25 6153 ØRSTA 62.1997, 6.1364 15 / 8
Gamlevegen 27A 6153 ØRSTA 62.2002, 6.1371 15 / 826
Gamlevegen 27B 6153 ØRSTA 62.2004, 6.1376 15 / 912
Gamlevegen 29 6153 ØRSTA 62.1992, 6.1369 15 / 40

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken