Skogvegen 13A
6150 ØRSTA

Skogvegen 13A, 6150 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skogvegen 13A, 6150 ØRSTA:

  • Postnummer: 6150 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 14 / 519 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 209 GREPALIA
  • Valkrins: 1 Sentrum krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Skogvegen

Skogvegen er ein veg i Ørsta kommune med 47 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 45.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skogvegen 2 6150 ØRSTA 62.2042, 6.1189 14 / 206
Skogvegen 4 6150 ØRSTA 62.2042, 6.1190 14 / 206
Skogvegen 6 6150 ØRSTA 62.2044, 6.1190 14 / 269
Skogvegen 7A 6150 ØRSTA 62.2054, 6.1179 14 / 562
Skogvegen 7B 6150 ØRSTA 62.2054, 6.1177 14 / 562
Skogvegen 8 6150 ØRSTA 62.2047, 6.1188 14 / 61
Skogvegen 9A 6150 ØRSTA 62.2056, 6.1180 14 / 561
Skogvegen 9B 6150 ØRSTA 62.2056, 6.1177 14 / 561
Skogvegen 11 6150 ØRSTA 62.2058, 6.1180 14 / 563
Skogvegen 12 6150 ØRSTA 62.2054, 6.1192 14 / 609
Skogvegen 13A 6150 ØRSTA 62.2062, 6.1181 14 / 519
Skogvegen 13B 6150 ØRSTA 62.2062, 6.1178 14 / 519
Skogvegen 14 6150 ØRSTA 62.2057, 6.1187 14 / 430
Skogvegen 15 6150 ØRSTA 62.2065, 6.1180 14 / 389
Skogvegen 16 6150 ØRSTA 62.2057, 6.1193 14 / 606
Skogvegen 17A 6150 ØRSTA 62.2069, 6.1181 14 / 388
Skogvegen 17B 6150 ØRSTA 62.2068, 6.1179 14 / 388
Skogvegen 18 6150 ØRSTA 62.2060, 6.1186 14 / 636
Skogvegen 19 6150 ØRSTA 62.2072, 6.1176 14 / 381
Skogvegen 19B 6150 ØRSTA 62.2073, 6.1168 14 / 528
Skogvegen 20A 6150 ØRSTA 62.2064, 6.1187 14 / 677
Skogvegen 20B 6150 ØRSTA 62.2063, 6.1192 14 / 678
Skogvegen 21 6150 ØRSTA 62.2073, 6.1180 14 / 416
Skogvegen 22 6150 ØRSTA 62.2066, 6.1190 14 / 690
Skogvegen 23 6150 ØRSTA 62.2076, 6.1180 14 / 396
Skogvegen 24A 6150 ØRSTA 62.2067, 6.1186 14 / 695
Skogvegen 24B 6150 ØRSTA 62.2067, 6.1186 14 / 695
Skogvegen 25 6150 ØRSTA 62.2076, 6.1175 14 / 413
Skogvegen 26 6150 ØRSTA 62.2072, 6.1189 14 / 367
Skogvegen 27 6150 ØRSTA 62.2076, 6.1168 14 / 524
Skogvegen 28 6150 ØRSTA 62.2076, 6.1186 14 / 380
Skogvegen 30 6150 ØRSTA 62.2076, 6.1192 14 / 372
Skogvegen 31 6150 ØRSTA 62.2080, 6.1170 14 / 484
Skogvegen 33 6150 ØRSTA 62.2080, 6.1175 14 / 419
Skogvegen 34 6150 ØRSTA 62.2078, 6.1201 14 / 439
Skogvegen 35 6150 ØRSTA 62.2080, 6.1181 14 / 395
Skogvegen 36 6150 ØRSTA 62.2079, 6.1194 14 / 374
Skogvegen 37 6150 ØRSTA 62.2089, 6.1182 14 / 560
Skogvegen 38 6150 ØRSTA 62.2079, 6.1187 14 / 373
Skogvegen 39A 6150 ØRSTA 62.2092, 6.1183 14 / 558
Skogvegen 39B 6150 ØRSTA 62.2092, 6.1181 14 / 558
Skogvegen 40 6150 ØRSTA 62.2089, 6.1189 14 / 532
Skogvegen 41 6150 ØRSTA 62.2092, 6.1190 14 / 521
Skogvegen 42 6150 ØRSTA 62.2089, 6.1195 14 / 530
Skogvegen 43 6150 ØRSTA 62.2093, 6.1196 14 / 531
Skogvegen 44 6150 ØRSTA 62.2090, 6.1203 14 / 488
Skogvegen 45 6150 ØRSTA 62.2093, 6.1203 14 / 554

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken