Mosmarkvegen 13
6153 ØRSTA

Mosmarkvegen 13, 6153 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Mosmarkvegen 13, 6153 ØRSTA:

  • Postnummer: 6153 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 16 / 197 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 212 MOE/NUPEN
  • Valkrins: 1 Sentrum krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Mosmarkvegen

Mosmarkvegen er ein veg i Ørsta kommune med 32 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 30.

Adressene i Mosmarkvegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Mosmarkvegen 1 6153 ØRSTA 62.1989, 6.1400 15 / 112
Mosmarkvegen 3A 6153 ØRSTA 62.1992, 6.1401 15 / 1013
Mosmarkvegen 3B 6153 ØRSTA 62.1993, 6.1399 15 / 1013
Mosmarkvegen 3C 6153 ØRSTA 62.1992, 6.1402 15 / 1013
Mosmarkvegen 3D 6153 ØRSTA 62.1993, 6.1399 15 / 1013
Mosmarkvegen 5A 6153 ØRSTA 62.1992, 6.1406 15 / 1013
Mosmarkvegen 5B 6153 ØRSTA 62.1993, 6.1407 15 / 1013
Mosmarkvegen 5C 6153 ØRSTA 62.1993, 6.1408 15 / 1013
Mosmarkvegen 5D 6153 ØRSTA 62.1995, 6.1409 15 / 1030
Mosmarkvegen 5E 6153 ØRSTA 62.1995, 6.1410 15 / 1030
Mosmarkvegen 5F 6153 ØRSTA 62.1995, 6.1411 15 / 1030
Mosmarkvegen 5G 6153 ØRSTA 62.1992, 6.1406 15 / 1013
Mosmarkvegen 5H 6153 ØRSTA 62.1993, 6.1407 15 / 1013
Mosmarkvegen 5I 6153 ØRSTA 62.1993, 6.1408 15 / 1013
Mosmarkvegen 5J 6153 ØRSTA 62.1994, 6.1410 15 / 1030
Mosmarkvegen 5K 6153 ØRSTA 62.1995, 6.1411 15 / 1030
Mosmarkvegen 5L 6153 ØRSTA 62.1995, 6.1412 15 / 1030
Mosmarkvegen 7A 6153 ØRSTA 62.2005, 6.1437 16 / 193
Mosmarkvegen 7B 6153 ØRSTA 62.2005, 6.1435 16 / 193
Mosmarkvegen 8 6153 ØRSTA 62.1983, 6.1409 15 / 680
Mosmarkvegen 9 6153 ØRSTA 62.2006, 6.1433 16 / 72
Mosmarkvegen 10 6153 ØRSTA 62.1983, 6.1413 15 / 81
Mosmarkvegen 11 6153 ØRSTA 62.2007, 6.1442 16 / 70
Mosmarkvegen 12 6153 ØRSTA 62.1985, 6.1410 15 / 83
Mosmarkvegen 13 6153 ØRSTA 62.2007, 6.1440 16 / 197
Mosmarkvegen 14 6153 ØRSTA 62.1987, 6.1406 15 / 891
Mosmarkvegen 15 6153 ØRSTA 62.2009, 6.1444 16 / 197
Mosmarkvegen 17 6153 ØRSTA 62.2008, 6.1445 16 / 197
Mosmarkvegen 22 6154 ØRSTA 62.1983, 6.1490 18 / 14
Mosmarkvegen 24 6154 ØRSTA 62.1987, 6.1478 18 / 14
Mosmarkvegen 26 6154 ØRSTA 62.1978, 6.1468 18 / 13
Mosmarkvegen 30 6154 ØRSTA 62.1975, 6.1486 18 / 20

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken