Enokmarka 17
6160 HOVDEBYGDA

Enokmarka 17, 6160 HOVDEBYGDA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Enokmarka 17, 6160 HOVDEBYGDA:

  • Postnummer: 6160 HOVDEBYGDA
  • Gards-/bruksnummer: 53 / 159 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 102 HOVDEN I
  • Valkrins: 5 Ny Hovden krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Enokmarka

Enokmarka er ein veg i Ørsta kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 29.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Enokmarka 1 6160 HOVDEBYGDA 62.1860, 6.0821 53 / 221
Enokmarka 2 6160 HOVDEBYGDA 62.1863, 6.0814 53 / 219
Enokmarka 3 6160 HOVDEBYGDA 62.1860, 6.0822 53 / 226
Enokmarka 4 6160 HOVDEBYGDA 62.1863, 6.0817 53 / 219
Enokmarka 5A 6160 HOVDEBYGDA 62.1859, 6.0824 53 / 222
Enokmarka 5B 6160 HOVDEBYGDA 62.1859, 6.0825 53 / 222
Enokmarka 6 6160 HOVDEBYGDA 62.1862, 6.0816 53 / 219
Enokmarka 7 6160 HOVDEBYGDA 62.1861, 6.0802 53 / 151
Enokmarka 9 6160 HOVDEBYGDA 62.1863, 6.0796 53 / 152
Enokmarka 10 6160 HOVDEBYGDA 62.1863, 6.0816 53 / 219
Enokmarka 11 6160 HOVDEBYGDA 62.1864, 6.0789 53 / 166
Enokmarka 13 6160 HOVDEBYGDA 62.1864, 6.0783 53 / 167
Enokmarka 14A 6160 HOVDEBYGDA 62.1868, 6.0784 53 / 37
Enokmarka 14B 6160 HOVDEBYGDA 62.1868, 6.0785 53 / 37
Enokmarka 15 6160 HOVDEBYGDA 62.1866, 6.0775 53 / 147
Enokmarka 16 6160 HOVDEBYGDA 62.1869, 6.0772 53 / 157
Enokmarka 17 6160 HOVDEBYGDA 62.1866, 6.0771 53 / 159
Enokmarka 18 6160 HOVDEBYGDA 62.1870, 6.0768 53 / 160
Enokmarka 19 6160 HOVDEBYGDA 62.1867, 6.0766 53 / 84
Enokmarka 20 6160 HOVDEBYGDA 62.1871, 6.0762 58 / 67
Enokmarka 21 6160 HOVDEBYGDA 62.1867, 6.0759 53 / 162
Enokmarka 22 6160 HOVDEBYGDA 62.1873, 6.0762 58 / 64
Enokmarka 23 6160 HOVDEBYGDA 62.1868, 6.0754 53 / 161
Enokmarka 27 6160 HOVDEBYGDA 62.1872, 6.0750 58 / 103
Enokmarka 29 6160 HOVDEBYGDA 62.1872, 6.0755 58 / 86

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken