Rystene 29
6160 HOVDEBYGDA

Rystene 29, 6160 HOVDEBYGDA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rystene 29, 6160 HOVDEBYGDA:

  • Postnummer: 6160 HOVDEBYGDA
  • Gards-/bruksnummer: 52 / 63 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 102 HOVDEN I
  • Valkrins: 5 Ny Hovden krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Rystene

Rystene er ein veg i Ørsta kommune med 41 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 34.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rystene 1 6160 HOVDEBYGDA 62.1855, 6.0895 51 / 16
Rystene 2 6160 HOVDEBYGDA 62.1858, 6.0901 51 / 17
Rystene 3 6160 HOVDEBYGDA 62.1857, 6.0895 51 / 21
Rystene 4 6160 HOVDEBYGDA 62.1860, 6.0901 51 / 24
Rystene 5 6160 HOVDEBYGDA 62.1861, 6.0894 51 / 42
Rystene 6A 6160 HOVDEBYGDA 62.1863, 6.0900 51 / 82
Rystene 6B 6160 HOVDEBYGDA 62.1863, 6.0902 51 / 82
Rystene 6C 6160 HOVDEBYGDA 62.1863, 6.0904 51 / 82
Rystene 6D 6160 HOVDEBYGDA 62.1863, 6.0906 51 / 82
Rystene 7 6160 HOVDEBYGDA 62.1863, 6.0893 51 / 30
Rystene 8A 6160 HOVDEBYGDA 62.1867, 6.0900 51 / 80
Rystene 8B 6160 HOVDEBYGDA 62.1867, 6.0902 51 / 80
Rystene 8C 6160 HOVDEBYGDA 62.1867, 6.0903 51 / 80
Rystene 9 6160 HOVDEBYGDA 62.1866, 6.0893 51 / 27
Rystene 10A 6160 HOVDEBYGDA 62.1867, 6.0906 51 / 81
Rystene 10B 6160 HOVDEBYGDA 62.1867, 6.0908 51 / 81
Rystene 10C 6160 HOVDEBYGDA 62.1867, 6.0910 51 / 81
Rystene 12A 6160 HOVDEBYGDA 62.1870, 6.0900 51 / 83
Rystene 12B 6160 HOVDEBYGDA 62.1870, 6.0902 51 / 83
Rystene 12C 6160 HOVDEBYGDA 62.1869, 6.0907 51 / 87
Rystene 12D 6160 HOVDEBYGDA 62.1869, 6.0909 51 / 87
Rystene 12E 6160 HOVDEBYGDA 62.1869, 6.0912 51 / 88
Rystene 12F 6160 HOVDEBYGDA 62.1869, 6.0914 51 / 88
Rystene 14A 6160 HOVDEBYGDA 62.1871, 6.0895 51 / 95
Rystene 14B 6160 HOVDEBYGDA 62.1873, 6.0893 51 / 85
Rystene 14C 6160 HOVDEBYGDA 62.1873, 6.0899 51 / 89
Rystene 14D 6160 HOVDEBYGDA 62.1873, 6.0904 51 / 90
Rystene 15 6160 HOVDEBYGDA 62.1865, 6.0882 51 / 3
Rystene 16 6160 HOVDEBYGDA 62.1874, 6.0877 51 / 3
Rystene 17 6160 HOVDEBYGDA 62.1866, 6.0873 51 / 41
Rystene 20 6160 HOVDEBYGDA 62.1874, 6.0864 51 / 6
Rystene 21 6160 HOVDEBYGDA 62.1872, 6.0861 51 / 7
Rystene 23 6160 HOVDEBYGDA 62.1871, 6.0852 52 / 5
Rystene 25A 6160 HOVDEBYGDA 62.1875, 6.0839 52 / 139
Rystene 25B 6160 HOVDEBYGDA 62.1876, 6.0832 52 / 140
Rystene 27A 6160 HOVDEBYGDA 62.1870, 6.0833 52 / 120
Rystene 27B 6160 HOVDEBYGDA 62.1872, 6.0829 52 / 119
Rystene 29 6160 HOVDEBYGDA 62.1874, 6.0825 52 / 63
Rystene 31 6160 HOVDEBYGDA 62.1876, 6.0817 52 / 1
Rystene 32 6160 HOVDEBYGDA 62.1882, 6.0820 52 / 20
Rystene 34 6160 HOVDEBYGDA 62.1889, 6.0802 52 / 129

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken