Lyngvegen 19
6153 ØRSTA

Lyngvegen 19, 6153 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lyngvegen 19, 6153 ØRSTA:

  • Postnummer: 6153 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 15 / 462 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 210 VALLABØEN I
  • Valkrins: 1 Sentrum krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Lyngvegen

Lyngvegen er ein veg i Ørsta kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 19.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lyngvegen 1 6153 ØRSTA 62.2068, 6.1399 15 / 683
Lyngvegen 2 6153 ØRSTA 62.2065, 6.1404 15 / 691
Lyngvegen 3 6153 ØRSTA 62.2068, 6.1405 15 / 690
Lyngvegen 4 6153 ØRSTA 62.2065, 6.1409 15 / 668
Lyngvegen 5 6153 ØRSTA 62.2068, 6.1410 15 / 672
Lyngvegen 6 6153 ØRSTA 62.2064, 6.1414 15 / 660
Lyngvegen 7 6153 ØRSTA 62.2068, 6.1415 15 / 666
Lyngvegen 8 6153 ØRSTA 62.2065, 6.1420 15 / 678
Lyngvegen 9 6153 ØRSTA 62.2068, 6.1424 15 / 674
Lyngvegen 10 6153 ØRSTA 62.2064, 6.1427 15 / 714
Lyngvegen 11 6153 ØRSTA 62.2068, 6.1430 15 / 701
Lyngvegen 12 6153 ØRSTA 62.2064, 6.1433 15 / 688
Lyngvegen 13 6153 ØRSTA 62.2068, 6.1437 15 / 751
Lyngvegen 14 6153 ØRSTA 62.2064, 6.1440 15 / 707
Lyngvegen 15 6153 ØRSTA 62.2067, 6.1443 15 / 664
Lyngvegen 16 6153 ØRSTA 62.2062, 6.1446 15 / 724
Lyngvegen 17 6153 ØRSTA 62.2067, 6.1445 15 / 664
Lyngvegen 19 6153 ØRSTA 62.2065, 6.1449 15 / 462

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken