Andersholen 7
6155 ØRSTA

Andersholen 7, 6155 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Andersholen 7, 6155 ØRSTA:

  • Postnummer: 6155 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 47 / 326 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 104 OSE
  • Valkrins: 1 Sentrum krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Andersholen

Andersholen er ein veg i Ørsta kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 20.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Andersholen 7 6155 ØRSTA 62.1883, 6.1270 47 / 326
Andersholen 9 6155 ØRSTA 62.1885, 6.1267 47 / 59
Andersholen 10 6155 ØRSTA 62.1887, 6.1271 47 / 314
Andersholen 11 6155 ØRSTA 62.1885, 6.1263 47 / 58
Andersholen 12 6155 ØRSTA 62.1888, 6.1264 47 / 190
Andersholen 13 6155 ØRSTA 62.1884, 6.1259 47 / 295
Andersholen 14 6155 ØRSTA 62.1890, 6.1255 47 / 88
Andersholen 15 6155 ØRSTA 62.1885, 6.1252 47 / 157
Andersholen 16 6155 ØRSTA 62.1892, 6.1259 47 / 332
Andersholen 17 6155 ØRSTA 62.1887, 6.1246 47 / 89
Andersholen 18 6155 ØRSTA 62.1892, 6.1256 47 / 331
Andersholen 20 6155 ØRSTA 62.1892, 6.1253 47 / 330

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken