Kyrkjegata 18
6150 ØRSTA

Kyrkjegata 18, 6150 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kyrkjegata 18, 6150 ØRSTA:

  • Postnummer: 6150 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 14 / 273 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 208 VELLE
  • Valkrins: 1 Sentrum krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Kyrkjegata

Kyrkjegata er ei gate i Ørsta kommune med 72 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 109.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kyrkjegata 4A 6150 ØRSTA 62.2019, 6.1310 15 / 881
Kyrkjegata 4B 6150 ØRSTA 62.2022, 6.1306 14 / 547
Kyrkjegata 4C 6150 ØRSTA 62.2020, 6.1305 14 / 546
Kyrkjegata 4D 6150 ØRSTA 62.2024, 6.1302 14 / 258
Kyrkjegata 4E 6150 ØRSTA 62.2003, 6.1283 14 / 3
Kyrkjegata 5 6150 ØRSTA 62.2002, 6.1281 14 / 294
Kyrkjegata 7 6150 ØRSTA 62.2003, 6.1276 14 / 17
Kyrkjegata 9 6150 ØRSTA 62.2005, 6.1271 14 / 17
Kyrkjegata 11 6150 ØRSTA 62.2006, 6.1268 14 / 224
Kyrkjegata 12 6150 ØRSTA 62.2007, 6.1271 14 / 657
Kyrkjegata 13 6150 ØRSTA 62.2007, 6.1265 14 / 137
Kyrkjegata 14 6150 ØRSTA 62.2008, 6.1269 14 / 557
Kyrkjegata 15 6150 ØRSTA 62.2007, 6.1263 14 / 124
Kyrkjegata 17 6150 ØRSTA 62.2008, 6.1261 14 / 177
Kyrkjegata 18 6150 ØRSTA 62.2009, 6.1263 14 / 273
Kyrkjegata 19 6150 ØRSTA 62.2009, 6.1259 14 / 440
Kyrkjegata 21 6150 ØRSTA 62.2012, 6.1250 14 / 108
Kyrkjegata 22 6150 ØRSTA 62.2011, 6.1259 14 / 1
Kyrkjegata 23 6150 ØRSTA 62.2013, 6.1245 14 / 598
Kyrkjegata 24 6150 ØRSTA 62.2011, 6.1256 14 / 1
Kyrkjegata 25 6150 ØRSTA 62.2012, 6.1241 14 / 598
Kyrkjegata 26 6150 ØRSTA 62.2013, 6.1255 14 / 352
Kyrkjegata 27 6150 ØRSTA 62.2014, 6.1241 14 / 598
Kyrkjegata 28 6150 ØRSTA 62.2016, 6.1248 14 / 34
Kyrkjegata 29 6150 ØRSTA 62.2015, 6.1239 14 / 231
Kyrkjegata 30 6150 ØRSTA 62.2017, 6.1247 14 / 26
Kyrkjegata 32 6150 ØRSTA 62.2019, 6.1248 14 / 28
Kyrkjegata 33 6150 ØRSTA 62.2016, 6.1234 14 / 44
Kyrkjegata 34 6150 ØRSTA 62.2018, 6.1242 14 / 33
Kyrkjegata 35 6150 ØRSTA 62.2016, 6.1232 14 / 44
Kyrkjegata 36 6150 ØRSTA 62.2019, 6.1240 14 / 33
Kyrkjegata 38 6150 ØRSTA 62.2017, 6.1238 14 / 29
Kyrkjegata 39 6150 ØRSTA 62.2019, 6.1224 14 / 10
Kyrkjegata 40 6150 ØRSTA 62.2018, 6.1236 14 / 25
Kyrkjegata 42 6150 ØRSTA 62.2019, 6.1234 14 / 696
Kyrkjegata 46 6150 ØRSTA 62.2022, 6.1224 14 / 9
Kyrkjegata 47 6150 ØRSTA 62.2025, 6.1203 14 / 104
Kyrkjegata 48 6150 ØRSTA 62.2027, 6.1216 14 / 54
Kyrkjegata 51 6150 ØRSTA 62.2027, 6.1197 14 / 102
Kyrkjegata 52 6150 ØRSTA 62.2028, 6.1201 14 / 116
Kyrkjegata 55 6150 ØRSTA 62.2028, 6.1193 14 / 98
Kyrkjegata 57 6150 ØRSTA 62.2029, 6.1188 14 / 99
Kyrkjegata 58 6150 ØRSTA 62.2032, 6.1192 14 / 188
Kyrkjegata 59A 6150 ØRSTA 62.2030, 6.1185 14 / 670
Kyrkjegata 59B 6150 ØRSTA 62.2030, 6.1186 14 / 670
Kyrkjegata 59C 6150 ØRSTA 62.2030, 6.1184 14 / 670
Kyrkjegata 59D 6150 ØRSTA 62.2031, 6.1184 14 / 670
Kyrkjegata 61 6150 ØRSTA 62.2031, 6.1182 14 / 100
Kyrkjegata 62 6150 ØRSTA 62.2034, 6.1180 14 / 194
Kyrkjegata 63 6150 ØRSTA 62.2032, 6.1178 14 / 67
Kyrkjegata 64 6150 ØRSTA 62.2035, 6.1176 14 / 181
Kyrkjegata 66 6150 ØRSTA 62.2035, 6.1172 14 / 178
Kyrkjegata 68 6150 ØRSTA 62.2036, 6.1169 14 / 147
Kyrkjegata 70 6150 ØRSTA 62.2037, 6.1162 14 / 119
Kyrkjegata 73 6150 ØRSTA 62.2036, 6.1148 13 / 18
Kyrkjegata 76 6150 ØRSTA 62.2039, 6.1147 13 / 30
Kyrkjegata 78 6150 ØRSTA 62.2039, 6.1144 13 / 43
Kyrkjegata 81 6150 ØRSTA 62.2040, 6.1120 13 / 15
Kyrkjegata 84 6150 ØRSTA 62.2041, 6.1127 13 / 29
Kyrkjegata 85 6150 ØRSTA 62.2041, 6.1111 13 / 57
Kyrkjegata 86 6150 ØRSTA 62.2042, 6.1123 13 / 31
Kyrkjegata 88 6150 ØRSTA 62.2042, 6.1119 13 / 40
Kyrkjegata 91 6150 ØRSTA 62.2043, 6.1095 13 / 36
Kyrkjegata 93A 6150 ØRSTA 62.2044, 6.1092 13 / 41
Kyrkjegata 93B 6150 ØRSTA 62.2044, 6.1091 13 / 41
Kyrkjegata 94 6150 ØRSTA 62.2045, 6.1098 13 / 68
Kyrkjegata 95 6150 ØRSTA 62.2042, 6.1091 13 / 33
Kyrkjegata 97 6150 ØRSTA 62.2044, 6.1088 13 / 42
Kyrkjegata 99 6150 ØRSTA 62.2045, 6.1079 12 / 22
Kyrkjegata 105 6150 ØRSTA 62.2046, 6.1072 12 / 23
Kyrkjegata 107 6150 ØRSTA 62.2046, 6.1068 12 / 46
Kyrkjegata 109 6150 ØRSTA 62.2047, 6.1063 12 / 45

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken