Mosvegen 10B
6154 ØRSTA

Mosvegen 10B, 6154 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Mosvegen 10B, 6154 ØRSTA:

  • Postnummer: 6154 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 18 / 405 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 212 MOE/NUPEN
  • Valkrins: 1 Sentrum krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Mosvegen

Mosvegen er ein veg i Ørsta kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 20.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Mosvegen 2 6154 ØRSTA 62.1950, 6.1414 18 / 138
Mosvegen 3 6154 ØRSTA 62.1948, 6.1418 18 / 182
Mosvegen 5 6154 ØRSTA 62.1946, 6.1417 18 / 87
Mosvegen 7 6154 ØRSTA 62.1944, 6.1410 18 / 375
Mosvegen 7A 6154 ØRSTA 62.1941, 6.1409 18 / 193
Mosvegen 8 6154 ØRSTA 62.1943, 6.1402 18 / 51
Mosvegen 9 6154 ØRSTA 62.1936, 6.1409 18 / 4
Mosvegen 10A 6154 ØRSTA 62.1939, 6.1400 18 / 17
Mosvegen 10B 6154 ØRSTA 62.1938, 6.1399 18 / 405
Mosvegen 11 6154 ØRSTA 62.1934, 6.1417 18 / 4
Mosvegen 12 6154 ØRSTA 62.1939, 6.1394 18 / 404
Mosvegen 14 6154 ØRSTA 62.1937, 6.1387 18 / 12
Mosvegen 16 6154 ØRSTA 62.1935, 6.1383 18 / 12
Mosvegen 18 6154 ØRSTA 62.1931, 6.1389 18 / 10
Mosvegen 20 6154 ØRSTA 62.1932, 6.1383 18 / 168

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken