Bakkevegen 23A
6150 ØRSTA

Bakkevegen 23A, 6150 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bakkevegen 23A, 6150 ØRSTA:

  • Postnummer: 6150 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 14 / 226 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 207 BAKKANE
  • Valkrins: 1 Sentrum krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Bakkevegen

Bakkevegen er ein veg i Ørsta kommune med 40 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 52.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bakkevegen 1 6150 ØRSTA 62.2035, 6.1201 14 / 150
Bakkevegen 3 6150 ØRSTA 62.2036, 6.1199 14 / 197
Bakkevegen 4 6150 ØRSTA 62.2036, 6.1209 14 / 276
Bakkevegen 5 6150 ØRSTA 62.2037, 6.1196 14 / 46
Bakkevegen 6 6150 ØRSTA 62.2038, 6.1203 14 / 161
Bakkevegen 7 6150 ØRSTA 62.2038, 6.1193 14 / 176
Bakkevegen 8 6150 ØRSTA 62.2041, 6.1198 14 / 200
Bakkevegen 9 6150 ØRSTA 62.2039, 6.1189 14 / 565
Bakkevegen 10 6150 ØRSTA 62.2043, 6.1194 14 / 262
Bakkevegen 11 6150 ØRSTA 62.2040, 6.1185 14 / 220
Bakkevegen 12 6150 ØRSTA 62.2041, 6.1194 14 / 205
Bakkevegen 15 6150 ØRSTA 62.2041, 6.1181 14 / 225
Bakkevegen 17 6150 ØRSTA 62.2042, 6.1176 14 / 219
Bakkevegen 18 6150 ØRSTA 62.2044, 6.1179 14 / 22
Bakkevegen 19 6150 ØRSTA 62.2043, 6.1171 14 / 216
Bakkevegen 20 6150 ØRSTA 62.2045, 6.1175 14 / 281
Bakkevegen 21 6150 ØRSTA 62.2043, 6.1167 14 / 229
Bakkevegen 22 6150 ØRSTA 62.2049, 6.1173 14 / 556
Bakkevegen 23A 6150 ØRSTA 62.2043, 6.1162 14 / 226
Bakkevegen 23B 6150 ØRSTA 62.2045, 6.1161 14 / 70
Bakkevegen 24 6150 ØRSTA 62.2047, 6.1170 14 / 162
Bakkevegen 25 6150 ØRSTA 62.2045, 6.1158 13 / 163
Bakkevegen 26A 6150 ØRSTA 62.2048, 6.1167 14 / 714
Bakkevegen 26B 6150 ØRSTA 62.2048, 6.1166 14 / 714
Bakkevegen 27 6150 ØRSTA 62.2043, 6.1154 13 / 50
Bakkevegen 28 6150 ØRSTA 62.2048, 6.1162 14 / 354
Bakkevegen 30 6150 ØRSTA 62.2049, 6.1157 13 / 49
Bakkevegen 31 6150 ØRSTA 62.2044, 6.1147 13 / 144
Bakkevegen 33 6150 ØRSTA 62.2045, 6.1141 13 / 179
Bakkevegen 34 6150 ØRSTA 62.2049, 6.1151 13 / 48
Bakkevegen 36 6150 ØRSTA 62.2051, 6.1151 13 / 35
Bakkevegen 38 6150 ØRSTA 62.2050, 6.1145 13 / 71
Bakkevegen 40 6150 ØRSTA 62.2052, 6.1142 13 / 184
Bakkevegen 42 6150 ØRSTA 62.2050, 6.1141 13 / 198
Bakkevegen 44A 6150 ØRSTA 62.2052, 6.1134 13 / 168
Bakkevegen 44B 6150 ØRSTA 62.2056, 6.1138 13 / 170
Bakkevegen 44C 6150 ØRSTA 62.2059, 6.1139 13 / 169
Bakkevegen 46 6150 ØRSTA 62.2053, 6.1129 13 / 1
Bakkevegen 48 6150 ØRSTA 62.2051, 6.1125 13 / 1
Bakkevegen 52 6150 ØRSTA 62.2049, 6.1110 13 / 2

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken