Vikegeila 27B
6150 ØRSTA

Vikegeila 27B, 6150 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vikegeila 27B, 6150 ØRSTA:

  • Postnummer: 6150 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 14 / 667 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 207 BAKKANE
  • Valkrins: 1 Sentrum krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Vikegeila

Vikegeila er ein veg i Ørsta kommune med 34 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 66.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vikegeila 1 6150 ØRSTA 62.2016, 6.1251 14 / 36
Vikegeila 2 6150 ØRSTA 62.2013, 6.1254 14 / 352
Vikegeila 4 6150 ØRSTA 62.2017, 6.1255 14 / 199
Vikegeila 6 6150 ØRSTA 62.2020, 6.1256 14 / 252
Vikegeila 8 6150 ØRSTA 62.2022, 6.1259 14 / 57
Vikegeila 10 6150 ØRSTA 62.2024, 6.1259 14 / 324
Vikegeila 12 6150 ØRSTA 62.2026, 6.1260 14 / 340
Vikegeila 14 6150 ØRSTA 62.2029, 6.1263 14 / 412
Vikegeila 15 6150 ØRSTA 62.2025, 6.1253 14 / 637
Vikegeila 16 6150 ØRSTA 62.2032, 6.1262 14 / 619
Vikegeila 18 6150 ØRSTA 62.2033, 6.1266 14 / 618
Vikegeila 18A 6150 ØRSTA 62.2032, 6.1272 14 / 610
Vikegeila 19A 6150 ØRSTA 62.2034, 6.1250 14 / 686
Vikegeila 19B 6150 ØRSTA 62.2035, 6.1251 14 / 686
Vikegeila 19C 6150 ØRSTA 62.2035, 6.1253 14 / 686
Vikegeila 19D 6150 ØRSTA 62.2034, 6.1253 14 / 686
Vikegeila 20 6150 ØRSTA 62.2035, 6.1264 14 / 593
Vikegeila 21 6150 ØRSTA 62.2031, 6.1256 14 / 112
Vikegeila 22 6150 ØRSTA 62.2038, 6.1264 14 / 450
Vikegeila 23 6150 ØRSTA 62.2033, 6.1256 14 / 250
Vikegeila 24 6150 ØRSTA 62.2042, 6.1267 14 / 461
Vikegeila 25 6150 ØRSTA 62.2035, 6.1257 14 / 594
Vikegeila 26 6150 ØRSTA 62.2045, 6.1269 14 / 486
Vikegeila 27A 6150 ØRSTA 62.2037, 6.1258 14 / 667
Vikegeila 27B 6150 ØRSTA 62.2037, 6.1256 14 / 667
Vikegeila 27C 6150 ØRSTA 62.2038, 6.1258 14 / 667
Vikegeila 27D 6150 ØRSTA 62.2038, 6.1256 14 / 667
Vikegeila 28 6150 ØRSTA 62.2045, 6.1275 14 / 487
Vikegeila 36 6150 ØRSTA 62.2049, 6.1269 14 / 399
Vikegeila 38 6150 ØRSTA 62.2048, 6.1275 14 / 537
Vikegeila 42 6150 ØRSTA 62.2051, 6.1271 14 / 400
Vikegeila 44 6150 ØRSTA 62.2051, 6.1276 14 / 580
Vikegeila 48 6150 ØRSTA 62.2054, 6.1272 14 / 401
Vikegeila 66 6150 ØRSTA 62.2063, 6.1276 14 / 405

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken