Vallabøvegen 1B
6153 ØRSTA

Vallabøvegen 1B, 6153 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vallabøvegen 1B, 6153 ØRSTA:

  • Postnummer: 6153 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 15 / 829 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 210 VALLABØEN I
  • Valkrins: 1 Sentrum krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Vallabøvegen

Vallabøvegen er ein veg i Ørsta kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 14.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vallabøvegen 1A 6153 ØRSTA 62.2033, 6.1380 15 / 829
Vallabøvegen 1B 6153 ØRSTA 62.2033, 6.1383 15 / 829
Vallabøvegen 1C 6153 ØRSTA 62.2035, 6.1381 15 / 829
Vallabøvegen 1D 6153 ØRSTA 62.2035, 6.1384 15 / 829
Vallabøvegen 2A 6153 ØRSTA 62.2034, 6.1390 15 / 123
Vallabøvegen 2B 6153 ØRSTA 62.2034, 6.1392 15 / 917
Vallabøvegen 3 6153 ØRSTA 62.2051, 6.1393 15 / 469
Vallabøvegen 4 6153 ØRSTA 62.2037, 6.1392 15 / 234
Vallabøvegen 5 6153 ØRSTA 62.2055, 6.1395 15 / 502
Vallabøvegen 6A 6153 ØRSTA 62.2040, 6.1393 15 / 967
Vallabøvegen 6B 6153 ØRSTA 62.2041, 6.1394 15 / 967
Vallabøvegen 6C 6153 ØRSTA 62.2040, 6.1396 15 / 967
Vallabøvegen 6D 6153 ØRSTA 62.2040, 6.1396 15 / 967
Vallabøvegen 6E 6153 ØRSTA 62.2043, 6.1400 15 / 973
Vallabøvegen 8 6153 ØRSTA 62.2055, 6.1402 15 / 413
Vallabøvegen 10 6153 ØRSTA 62.2058, 6.1404 15 / 514
Vallabøvegen 12 6153 ØRSTA 62.2068, 6.1394 15 / 695
Vallabøvegen 14 6153 ØRSTA 62.2068, 6.1388 15 / 750

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken