Langemyra 3
6160 HOVDEBYGDA

Langemyra 3, 6160 HOVDEBYGDA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Langemyra 3, 6160 HOVDEBYGDA:

  • Postnummer: 6160 HOVDEBYGDA
  • Gards-/bruksnummer: 52 / 57 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 103 HOVDEN II/FLYPLASSEN
  • Valkrins: 5 Ny Hovden krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Langemyra

Langemyra er ein veg i Ørsta kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 7.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Langemyra 2 6160 HOVDEBYGDA 62.1806, 6.0834 53 / 197
Langemyra 3 6160 HOVDEBYGDA 62.1810, 6.0844 52 / 57
Langemyra 4 6160 HOVDEBYGDA 62.1800, 6.0840 53 / 196
Langemyra 5A 6160 HOVDEBYGDA 62.1818, 6.0863 52 / 73
Langemyra 5B 6160 HOVDEBYGDA 62.1816, 6.0876 52 / 125
Langemyra 6 6160 HOVDEBYGDA 62.1786, 6.0833 53 / 240
Langemyra 7 6160 HOVDEBYGDA 62.1800, 6.0869 52 / 61

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken