Øvre Strandgate 1C
6150 ØRSTA

Øvre Strandgate 1C, 6150 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Øvre Strandgate 1C, 6150 ØRSTA:

  • Postnummer: 6150 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 12 / 77 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 204 NEDRE MORK/VIK
  • Valkrins: 1 Sentrum krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Øvre Strandgate

Øvre Strandgate er ei gate i Ørsta kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 11.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Øvre Strandgate 1A 6150 ØRSTA 62.2045, 6.1061 12 / 77
Øvre Strandgate 1B 6150 ØRSTA 62.2045, 6.1062 12 / 77
Øvre Strandgate 1C 6150 ØRSTA 62.2045, 6.1063 12 / 77
Øvre Strandgate 1D 6150 ØRSTA 62.2044, 6.1065 12 / 77
Øvre Strandgate 1E 6150 ØRSTA 62.2044, 6.1066 12 / 77
Øvre Strandgate 3A 6150 ØRSTA 62.2043, 6.1070 12 / 81
Øvre Strandgate 3B 6150 ØRSTA 62.2043, 6.1071 12 / 81
Øvre Strandgate 7 6150 ØRSTA 62.2043, 6.1078 12 / 24
Øvre Strandgate 11 6150 ØRSTA 62.2042, 6.1086 13 / 34

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken