Veltebakken 1
3540 NESBYEN

Veltebakken 1, 3540 NESBYEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Veltebakken 1, 3540 NESBYEN:

  • Postnummer: 3540 NESBYEN
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 57 i 0616
  • Grunnkrins: 108 NESBYEN ØST VELTEBAKKEN - BLINGSMO
  • Valkrins: 1 NES
  • Kyrkjesogn: 4080201 Nes
  • Tettstad: Nesbyen

Veltebakken

Veltebakken er ein veg i Nes kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 6.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Veltebakken 1 3540 NESBYEN 60.5734, 9.1168 77 / 57
Veltebakken 2 3540 NESBYEN 60.5738, 9.1164 77 / 345
Veltebakken 3 3540 NESBYEN 60.5732, 9.1161 77 / 66
Veltebakken 4 3540 NESBYEN 60.5737, 9.1161 77 / 124
Veltebakken 5 3540 NESBYEN 60.5730, 9.1163 77 / 62
Veltebakken 6 3540 NESBYEN 60.5735, 9.1157 77 / 52

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken