Sandevja 1
3540 NESBYEN

Sandevja 1, 3540 NESBYEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sandevja 1, 3540 NESBYEN:

  • Postnummer: 3540 NESBYEN
  • Gards-/bruksnummer: 78 / 78 i 0616
  • Grunnkrins: 108 NESBYEN ØST VELTEBAKKEN - BLINGSMO
  • Valkrins: 1 NES
  • Kyrkjesogn: 4080201 Nes
  • Tettstad: Nesbyen

Sandevja

Sandevja er ein veg i Nes kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 22.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sandevja 1 3540 NESBYEN 60.5697, 9.1223 78 / 78
Sandevja 2 3540 NESBYEN 60.5700, 9.1216 77 / 310
Sandevja 3 3540 NESBYEN 60.5695, 9.1220 78 / 105
Sandevja 5A 3540 NESBYEN 60.5691, 9.1220 78 / 110
Sandevja 5B 3540 NESBYEN 60.5694, 9.1216 78 / 294
Sandevja 7 3540 NESBYEN 60.5691, 9.1204 78 / 8
Sandevja 8 3540 NESBYEN 60.5699, 9.1197 77 / 213
Sandevja 10 3540 NESBYEN 60.5699, 9.1192 77 / 214
Sandevja 12 3540 NESBYEN 60.5695, 9.1185 77 / 46
Sandevja 16 3540 NESBYEN 60.5694, 9.1197 77 / 322
Sandevja 20 3540 NESBYEN 60.5697, 9.1205 77 / 323
Sandevja 22 3540 NESBYEN 60.5697, 9.1212 77 / 236

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken