Grimsgårdvegen 10
3540 NESBYEN

Grimsgårdvegen 10, 3540 NESBYEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Grimsgårdvegen 10, 3540 NESBYEN:

  • Postnummer: 3540 NESBYEN
  • Gards-/bruksnummer: 78 / 354 i 0616
  • Grunnkrins: 108 NESBYEN ØST VELTEBAKKEN - BLINGSMO
  • Valkrins: 1 NES
  • Kyrkjesogn: 4080201 Nes
  • Tettstad: Nesbyen

Grimsgårdvegen

Grimsgårdvegen er ein veg i Nes kommune med 22 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 46.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Grimsgårdvegen 1 3540 NESBYEN 60.5685, 9.1234 78 / 200
Grimsgårdvegen 2 3540 NESBYEN 60.5688, 9.1223 78 / 129
Grimsgårdvegen 3 3540 NESBYEN 60.5684, 9.1227 78 / 184
Grimsgårdvegen 4 3540 NESBYEN 60.5690, 9.1225 78 / 129
Grimsgårdvegen 5 3540 NESBYEN 60.5684, 9.1220 78 / 157
Grimsgårdvegen 6 3540 NESBYEN 60.5687, 9.1217 78 / 8
Grimsgårdvegen 7 3540 NESBYEN 60.5681, 9.1214 78 / 122
Grimsgårdvegen 8 3540 NESBYEN 60.5686, 9.1209 78 / 191
Grimsgårdvegen 10 3540 NESBYEN 60.5681, 9.1200 78 / 354
Grimsgårdvegen 12 3540 NESBYEN 60.5674, 9.1203 78 / 365
Grimsgårdvegen 16 3540 NESBYEN 60.5675, 9.1213 78 / 167
Grimsgårdvegen 18 3540 NESBYEN 60.5671, 9.1219 78 / 173
Grimsgårdvegen 20 3540 NESBYEN 60.5669, 9.1223 78 / 165
Grimsgårdvegen 22 3540 NESBYEN 60.5667, 9.1220 78 / 181
Grimsgårdvegen 24 3540 NESBYEN 60.5663, 9.1216 78 / 271
Grimsgårdvegen 26 3540 NESBYEN 60.5667, 9.1228 78 / 249
Grimsgårdvegen 28 3540 NESBYEN 60.5665, 9.1233 78 / 248
Grimsgårdvegen 30 3540 NESBYEN 60.5662, 9.1227 78 / 54
Grimsgårdvegen 36 3540 NESBYEN 60.5659, 9.1232 78 / 159
Grimsgårdvegen 38 3540 NESBYEN 60.5662, 9.1236 78 / 127
Grimsgårdvegen 42 3540 NESBYEN 60.5660, 9.1246 78 / 55
Grimsgårdvegen 46 3540 NESBYEN 60.5656, 9.1255 78 / 119

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken