Jordeshagen 5
3540 NESBYEN

Jordeshagen 5, 3540 NESBYEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Jordeshagen 5, 3540 NESBYEN:

  • Postnummer: 3540 NESBYEN
  • Gards-/bruksnummer: 74 / 86 i 0616
  • Grunnkrins: 105 NESBYEN VEST SENTRUM
  • Valkrins: 1 NES
  • Kyrkjesogn: 4080201 Nes
  • Tettstad: Nesbyen

Jordeshagen

Jordeshagen er ein veg i Nes kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Jordeshagen 3 3540 NESBYEN 60.5687, 9.1027 74 / 77
Jordeshagen 4 3540 NESBYEN 60.5696, 9.1040 73 / 48
Jordeshagen 5 3540 NESBYEN 60.5693, 9.1023 74 / 86
Jordeshagen 7 3540 NESBYEN 60.5697, 9.1020 79 / 5
Jordeshagen 8A 3540 NESBYEN 60.5698, 9.1025 79 / 115
Jordeshagen 8B 3540 NESBYEN 60.5699, 9.1025 79 / 115
Jordeshagen 9 3540 NESBYEN 60.5698, 9.1017 79 / 5
Jordeshagen 10 3540 NESBYEN 60.5703, 9.1020 79 / 36
Jordeshagen 11 3540 NESBYEN 60.5697, 9.1016 79 / 5
Jordeshagen 13 3540 NESBYEN 60.5698, 9.1017 79 / 5
Jordeshagen 15A 3540 NESBYEN 60.5700, 9.1014 79 / 114
Jordeshagen 15B 3540 NESBYEN 60.5700, 9.1013 79 / 114
Jordeshagen 15C 3540 NESBYEN 60.5700, 9.1012 79 / 114

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken