Sjåheimvegen 11
3540 NESBYEN

Sjåheimvegen 11, 3540 NESBYEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sjåheimvegen 11, 3540 NESBYEN:

  • Postnummer: 3540 NESBYEN
  • Gards-/bruksnummer: 53 / 76 i 0616
  • Grunnkrins: 105 NESBYEN VEST SENTRUM
  • Valkrins: 1 NES
  • Kyrkjesogn: 4080201 Nes
  • Tettstad: Nesbyen

Sjåheimvegen

Sjåheimvegen er ein veg i Nes kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 30.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sjåheimvegen 2 3540 NESBYEN 60.5697, 9.0959 53 / 50
Sjåheimvegen 3 3540 NESBYEN 60.5694, 9.0965 53 / 121
Sjåheimvegen 4 3540 NESBYEN 60.5695, 9.0953 53 / 115
Sjåheimvegen 5 3540 NESBYEN 60.5691, 9.0958 53 / 22
Sjåheimvegen 9 3540 NESBYEN 60.5703, 9.0940 53 / 87
Sjåheimvegen 11 3540 NESBYEN 60.5702, 9.0929 53 / 76
Sjåheimvegen 15 3540 NESBYEN 60.5707, 9.0938 53 / 30
Sjåheimvegen 18 3540 NESBYEN 60.5712, 9.0949 53 / 69
Sjåheimvegen 19A 3540 NESBYEN 60.5715, 9.0940 53 / 53
Sjåheimvegen 19B 3540 NESBYEN 60.5713, 9.0939 53 / 132
Sjåheimvegen 20 3540 NESBYEN 60.5715, 9.0951 53 / 42
Sjåheimvegen 21 3540 NESBYEN 60.5715, 9.0932 53 / 108
Sjåheimvegen 22 3540 NESBYEN 60.5716, 9.0945 53 / 43
Sjåheimvegen 23A 3540 NESBYEN 60.5718, 9.0930 53 / 64
Sjåheimvegen 23B 3540 NESBYEN 60.5718, 9.0932 53 / 64
Sjåheimvegen 24 3540 NESBYEN 60.5719, 9.0945 53 / 48
Sjåheimvegen 25 3540 NESBYEN 60.5719, 9.0937 53 / 47
Sjåheimvegen 26 3540 NESBYEN 60.5725, 9.0943 78 / 104
Sjåheimvegen 28A 3540 NESBYEN 60.5727, 9.0943 78 / 104
Sjåheimvegen 28B 3540 NESBYEN 60.5728, 9.0943 78 / 104
Sjåheimvegen 28C 3540 NESBYEN 60.5730, 9.0943 78 / 104
Sjåheimvegen 28D 3540 NESBYEN 60.5729, 9.0944 78 / 104
Sjåheimvegen 28E 3540 NESBYEN 60.5728, 9.0944 78 / 104
Sjåheimvegen 28F 3540 NESBYEN 60.5727, 9.0944 78 / 104
Sjåheimvegen 30 3540 NESBYEN 60.5732, 9.0939 78 / 334

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken