Klevarudstigen 2
3540 NESBYEN

Klevarudstigen 2, 3540 NESBYEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Klevarudstigen 2, 3540 NESBYEN:

  • Postnummer: 3540 NESBYEN
  • Gards-/bruksnummer: 79 / 154 i 0616
  • Grunnkrins: 109 NESBYEN ØST BRISKEBY
  • Valkrins: 1 NES
  • Kyrkjesogn: 4080201 Nes
  • Tettstad: Nesbyen

Klevarudstigen

Klevarudstigen er ein veg i Nes kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Klevarudstigen 1 3540 NESBYEN 60.5773, 9.1177 79 / 153
Klevarudstigen 2 3540 NESBYEN 60.5769, 9.1185 79 / 154
Klevarudstigen 3 3540 NESBYEN 60.5775, 9.1174 79 / 152
Klevarudstigen 4 3540 NESBYEN 60.5768, 9.1189 79 / 155
Klevarudstigen 5 3540 NESBYEN 60.5777, 9.1176 79 / 150
Klevarudstigen 6 3540 NESBYEN 60.5767, 9.1197 79 / 156
Klevarudstigen 7 3540 NESBYEN 60.5775, 9.1180 79 / 151
Klevarudstigen 8 3540 NESBYEN 60.5769, 9.1205 79 / 157
Klevarudstigen 9 3540 NESBYEN 60.5771, 9.1194 79 / 163
Klevarudstigen 10 3540 NESBYEN 60.5773, 9.1200 79 / 158
Klevarudstigen 11 3540 NESBYEN 60.5773, 9.1188 79 / 164
Klevarudstigen 12 3540 NESBYEN 60.5775, 9.1198 79 / 171
Klevarudstigen 13 3540 NESBYEN 60.5776, 9.1189 79 / 161
Klevarudstigen 14 3540 NESBYEN 60.5777, 9.1193 79 / 172
Klevarudstigen 15 3540 NESBYEN 60.5780, 9.1180 79 / 165

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken