Møllevegen 12B
3540 NESBYEN

Møllevegen 12B, 3540 NESBYEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Møllevegen 12B, 3540 NESBYEN:

  • Postnummer: 3540 NESBYEN
  • Gards-/bruksnummer: 70 / 1 i 0616
  • Grunnkrins: 105 NESBYEN VEST SENTRUM
  • Valkrins: 1 NES
  • Kyrkjesogn: 4080201 Nes
  • Tettstad: Nesbyen

Møllevegen

Møllevegen er ein veg i Nes kommune med 24 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 18.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Møllevegen 1A 3540 NESBYEN 60.5690, 9.0975 76 / 64
Møllevegen 1B 3540 NESBYEN 60.5689, 9.0974 76 / 64
Møllevegen 2A 3540 NESBYEN 60.5682, 9.0956 75 / 3
Møllevegen 2B 3540 NESBYEN 60.5682, 9.0952 75 / 3
Møllevegen 3A 3540 NESBYEN 60.5685, 9.0970 76 / 139
Møllevegen 3B 3540 NESBYEN 60.5682, 9.0977 76 / 164
Møllevegen 4 3540 NESBYEN 60.5677, 9.0957 78 / 6
Møllevegen 5A 3540 NESBYEN 60.5678, 9.0975 77 / 95
Møllevegen 5B 3540 NESBYEN 60.5675, 9.0974 77 / 95
Møllevegen 6 3540 NESBYEN 60.5676, 9.0955 76 / 75
Møllevegen 7A 3540 NESBYEN 60.5679, 9.0965 76 / 3
Møllevegen 7B 3540 NESBYEN 60.5675, 9.0968 76 / 55
Møllevegen 8A 3540 NESBYEN 60.5674, 9.0945 74 / 1
Møllevegen 8B 3540 NESBYEN 60.5676, 9.0941 74 / 1
Møllevegen 8C 3540 NESBYEN 60.5676, 9.0939 73 / 1
Møllevegen 8D 3540 NESBYEN 60.5674, 9.0939 73 / 1
Møllevegen 9 3540 NESBYEN 60.5672, 9.0962 70 / 31
Møllevegen 10A 3540 NESBYEN 60.5670, 9.0941 72 / 1
Møllevegen 10B 3540 NESBYEN 60.5672, 9.0945 72 / 1
Møllevegen 11 3540 NESBYEN 60.5670, 9.0955 70 / 138
Møllevegen 12A 3540 NESBYEN 60.5668, 9.0933 70 / 1
Møllevegen 12B 3540 NESBYEN 60.5670, 9.0930 70 / 1
Møllevegen 13 3540 NESBYEN 60.5668, 9.0949 70 / 137
Møllevegen 18 3540 NESBYEN 60.5662, 9.0914 71 / 46

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken