Øygardsvegen 178
3540 NESBYEN

Øygardsvegen 178, 3540 NESBYEN er ei adresse i Nes.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Øygardsvegen 178, 3540 NESBYEN:

  • Postnummer: 3540 NESBYEN
  • Gards-/bruksnummer: 54 / 70 i 0616 Nes
  • Grunnkrins: 102 EIDAL-ESPESET
  • Valkrins: 1 NES
  • Kyrkjesogn: 4080201 Nes
  • Tettstad:

Øygardsvegen

Øygardsvegen er ein veg i Nes kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 114 til 224.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Øygardsvegen 114 3540 NESBYEN 60.5655, 9.0454 56 / 149
Øygardsvegen 116 3540 NESBYEN 60.5655, 9.0447 56 / 149
Øygardsvegen 175 3540 NESBYEN 60.5637, 9.0567 54 / 26
Øygardsvegen 177 3540 NESBYEN 60.5647, 9.0586 54 / 18
Øygardsvegen 178 3540 NESBYEN 60.5620, 9.0573 54 / 70
Øygardsvegen 195 3540 NESBYEN 60.5644, 9.0626 54 / 17
Øygardsvegen 224 3540 NESBYEN 60.5630, 9.0637 54 / 16

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken