0
3540 NESBYEN

0, 3540 NESBYEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om 0, 3540 NESBYEN:

  • Postnummer: 3540 NESBYEN
  • Gards-/bruksnummer: 78 / 17 i 0616
  • Grunnkrins: 103 DOKKEN
  • Valkrins: 1 NES
  • Kyrkjesogn: 4080201 Nes
  • Tettstad:

er i Nes kommune med 301 ulike adresser.
Husnummer frå 0 til 0.

Heile høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
0 3540 NESBYEN 60.5197, 9.0261 56 / 1167
0 3540 NESBYEN 60.5252, 9.0135 56 / 1257
0 3540 NESBYEN 60.5262, 9.0138 56 / 1284
0 3540 NESBYEN 60.5043, 8.9490 58 / 531
0 3540 NESBYEN 60.5078, 8.8252 61 / 106
0 3540 NESBYEN 60.5234, 9.0168 56 / 1256
0 3540 NESBYEN 60.5311, 9.0186 56 / 1193
0 3540 NESBYEN 60.5039, 8.8319 58 / 591
0 3540 NESBYEN 60.5059, 8.8237 61 / 111
0 3540 NESBYEN 60.5377, 9.0323 56 / 1248
0 3540 NESBYEN 60.5201, 9.0292 56 / 1168
0 3540 NESBYEN 60.5377, 9.0323 56 / 1248
0 3540 NESBYEN 60.5377, 9.0324 56 / 1248
0 3540 NESBYEN 60.6279, 9.1594 48 / 3
0 3540 NESBYEN 60.5369, 9.0342 56 / 1249
0 3540 NESBYEN 60.5368, 9.0342 56 / 1249
0 3540 NESBYEN 60.5366, 9.0344 56 / 1249
0 3540 NESBYEN 60.5270, 9.0155 56 / 1301
0 3540 NESBYEN 60.5366, 9.0345 56 / 1249
0 3540 NESBYEN 60.5370, 9.0349 56 / 1250
0 3540 NESBYEN 60.5370, 9.0349 56 / 1250
0 3540 NESBYEN 60.5368, 9.0350 56 / 1250
0 3540 NESBYEN 60.5054, 8.8268 61 / 95
0 3540 NESBYEN 60.5509, 9.0851 73 / 17
0 3540 NESBYEN 60.5272, 9.0163 56 / 1203
0 3540 NESBYEN 60.5229, 9.0203 56 / 1294
0 3540 NESBYEN 60.6145, 9.0996 78 / 17
0 3540 NESBYEN 60.5314, 9.0200 56 / 1252
0 3540 NESBYEN 60.5044, 8.9503 58 / 539
0 3540 NESBYEN 60.5352, 9.0207 56 / 1349
0 3540 NESBYEN 60.5350, 9.0208 56 / 1350
0 3540 NESBYEN 60.5016, 8.8232 58 / 48
0 3540 NESBYEN 60.5345, 9.0210 56 / 1338
0 3540 NESBYEN 60.5319, 9.0201 56 / 1169
0 3540 NESBYEN 60.5015, 8.8236 58 / 548
0 3540 NESBYEN 60.4997, 8.8245 86 / 79
0 3540 NESBYEN 60.5354, 9.0205 56 / 1348
0 3540 NESBYEN 60.5018, 8.8245 58 / 48
0 3540 NESBYEN 60.5355, 9.0210 56 / 1343
0 3540 NESBYEN 60.5351, 9.0212 56 / 1341
0 3540 NESBYEN 60.5331, 9.0205 56 / 1325
0 3540 NESBYEN 60.5331, 9.0188 56 / 1307
0 3540 NESBYEN 60.5273, 9.0167 56 / 1202
0 3540 NESBYEN 60.5317, 9.0177 56 / 1199
0 3540 NESBYEN 60.5044, 8.8264 58 / 480
0 3540 NESBYEN 60.5305, 9.0215 56 / 1201
0 3540 NESBYEN 60.5320, 9.0209 56 / 1198
0 3540 NESBYEN 60.5190, 9.0254 56 / 1297
0 3540 NESBYEN 60.5065, 8.8266 61 / 105
0 3540 NESBYEN 60.5322, 9.0182 56 / 1200
0 3540 NESBYEN 60.5050, 8.8276 58 / 485
0 3540 NESBYEN 60.5333, 9.0206 56 / 1326
0 3540 NESBYEN 60.5311, 9.0214 56 / 1148
0 3540 NESBYEN 60.5315, 9.0211 56 / 1149
0 3540 NESBYEN 60.4216, 9.1856 101 / 3
0 3540 NESBYEN 60.5341, 9.0186 56 / 1312
0 3540 NESBYEN 60.5266, 9.0172 56 / 1204
0 3540 NESBYEN 60.4989, 8.8122 79 / 89
0 3540 NESBYEN 60.4176, 9.1616 101 / 109
0 3540 NESBYEN 60.5216, 9.0331 56 / 1196
0 3540 NESBYEN 60.4116, 9.1725 101 / 102
0 3540 NESBYEN 60.4115, 9.1710 101 / 101
0 3540 NESBYEN 60.5377, 9.0346 56 / 1289
0 3540 NESBYEN 60.4989, 8.8285 86 / 109
0 3540 NESBYEN 60.5376, 9.0346 56 / 1289
0 3540 NESBYEN 60.5201, 9.0305 56 / 1247
0 3540 NESBYEN 60.5375, 9.0346 56 / 1289
0 3540 NESBYEN 60.5042, 8.9495 58 / 535
0 3540 NESBYEN 60.5374, 9.0347 56 / 1289
0 3540 NESBYEN 60.5314, 9.0195 56 / 1238
0 3540 NESBYEN 60.5373, 9.0347 56 / 1289
0 3540 NESBYEN 60.5310, 9.0209 56 / 1197
0 3540 NESBYEN 60.5002, 8.8268 86 / 154
0 3540 NESBYEN 60.5038, 8.8286 58 / 486
0 3540 NESBYEN 60.5035, 8.8271 58 / 513
0 3540 NESBYEN 60.5256, 9.0152 56 / 1377
0 3540 NESBYEN 60.5281, 9.0162 56 / 1223
0 3540 NESBYEN 60.5281, 9.0154 56 / 1224
0 3540 NESBYEN 60.5274, 9.0153 56 / 1225
0 3540 NESBYEN 60.5198, 9.0304 56 / 1237
0 3540 NESBYEN 60.5252, 9.0147 56 / 1273
0 3540 NESBYEN 60.4172, 9.1601 101 / 96
0 3540 NESBYEN 60.4173, 9.1568 101 / 97
0 3540 NESBYEN 60.5310, 9.0194 56 / 1171
0 3540 NESBYEN 60.5050, 8.8262 61 / 91
0 3540 NESBYEN 60.5042, 8.8268 58 / 492
0 3540 NESBYEN 60.5047, 8.8254 61 / 90
0 3540 NESBYEN 60.4143, 9.1676 101 / 136
0 3540 NESBYEN 60.5210, 9.0288 56 / 1146
0 3540 NESBYEN 60.5374, 9.0326 56 / 1248
0 3540 NESBYEN 60.5336, 9.0184 56 / 1310
0 3540 NESBYEN 60.4146, 9.1686 101 / 137
0 3540 NESBYEN 60.5374, 9.0325 56 / 1248
0 3540 NESBYEN 60.5267, 9.0137 56 / 1230
0 3540 NESBYEN 60.4152, 9.1597 101 / 13
0 3540 NESBYEN 60.4145, 9.1701 101 / 138
0 3540 NESBYEN 60.6671, 9.3044 48 / 17
0 3540 NESBYEN 60.5375, 9.0325 56 / 1248
0 3540 NESBYEN 60.5332, 9.0193 56 / 1314
0 3540 NESBYEN 60.4163, 9.1619 101 / 13
0 3540 NESBYEN 60.4143, 9.1715 101 / 4
0 3540 NESBYEN 60.5375, 9.0325 56 / 1248
0 3540 NESBYEN 60.5351, 9.0198 56 / 1355
0 3540 NESBYEN 60.5376, 9.0324 56 / 1248
0 3540 NESBYEN 60.5051, 8.8253 61 / 97
0 3540 NESBYEN 60.5250, 8.9612 62 / 148
0 3540 NESBYEN 60.6661, 9.3024 70 / 8
0 3540 NESBYEN 60.4152, 9.1605 101 / 13
0 3540 NESBYEN 60.4133, 9.1625 101 / 133
0 3540 NESBYEN 60.5352, 9.0408 56 / 1365
0 3540 NESBYEN 60.5352, 9.0412 56 / 1366
0 3540 NESBYEN 60.5270, 9.0248 56 / 1245
0 3540 NESBYEN 60.4131, 9.1673 101 / 31
0 3540 NESBYEN 60.5349, 9.0409 56 / 1367
0 3540 NESBYEN 60.4138, 9.1669 101 / 31
0 3540 NESBYEN 60.6973, 9.3153 82 / 17
0 3540 NESBYEN 60.5203, 9.0298 56 / 1142
0 3540 NESBYEN 60.5339, 9.0184 56 / 1311
0 3540 NESBYEN 60.5316, 9.0199 56 / 1156
0 3540 NESBYEN 60.5346, 9.0194 56 / 1324
0 3540 NESBYEN 60.5343, 9.0192 56 / 1320
0 3540 NESBYEN 60.5315, 9.0176 56 / 1163
0 3540 NESBYEN 60.5337, 9.0209 56 / 1331
0 3540 NESBYEN 60.5314, 9.0188 56 / 1165
0 3540 NESBYEN 60.5357, 9.0203 56 / 1346
0 3540 NESBYEN 60.5318, 9.0194 56 / 1162
0 3540 NESBYEN 60.5322, 9.0178 56 / 1164
0 3540 NESBYEN 60.5335, 9.0193 56 / 1316
0 3540 NESBYEN 60.5202, 9.0276 56 / 1147
0 3540 NESBYEN 60.5353, 9.0198 56 / 1358
0 3540 NESBYEN 60.5323, 9.0198 56 / 1161
0 3540 NESBYEN 60.5008, 8.8166 71 / 44
0 3540 NESBYEN 60.5276, 9.0162 56 / 1229
0 3540 NESBYEN 60.5004, 8.9522 58 / 100
0 3540 NESBYEN 60.4985, 8.8137 74 / 46
0 3540 NESBYEN 60.5012, 8.9546 58 / 81
0 3540 NESBYEN 60.5075, 8.8251 61 / 107
0 3540 NESBYEN 60.5045, 8.9551 58 / 209
0 3540 NESBYEN 60.5232, 9.0173 56 / 1211
0 3540 NESBYEN 60.5036, 8.9558 58 / 216
0 3540 NESBYEN 60.5025, 8.9565 58 / 204
0 3540 NESBYEN 60.4201, 9.1838 101 / 107
0 3540 NESBYEN 60.5032, 8.9565 58 / 92
0 3540 NESBYEN 60.5046, 8.8299 58 / 520
0 3540 NESBYEN 60.5028, 8.8238 61 / 7
0 3540 NESBYEN 60.6663, 9.3040 70 / 50
0 3540 NESBYEN 60.6675, 9.3045 70 / 63
0 3540 NESBYEN 60.5208, 9.0281 56 / 1140
0 3540 NESBYEN 60.5368, 9.0350 56 / 1250
0 3540 NESBYEN 60.5365, 9.0351 56 / 1250
0 3540 NESBYEN 60.5193, 9.0285 56 / 1206
0 3540 NESBYEN 60.4142, 9.1627 101 / 88
0 3540 NESBYEN 60.5365, 9.0351 56 / 1250
0 3540 NESBYEN 60.4150, 9.1663 101 / 71
0 3540 NESBYEN 60.5072, 8.8253 61 / 108
0 3540 NESBYEN 60.5074, 8.8258 61 / 109
0 3540 NESBYEN 60.5045, 8.9460 58 / 315
0 3540 NESBYEN 60.6667, 9.3045 70 / 111
0 3540 NESBYEN 60.4991, 8.8117 79 / 194
0 3540 NESBYEN 60.5254, 9.0127 56 / 1228
0 3540 NESBYEN 60.5051, 8.9450 58 / 365
0 3540 NESBYEN 60.4988, 8.8143 74 / 98
0 3540 NESBYEN 60.5309, 9.0214 56 / 1215
0 3540 NESBYEN 60.5055, 8.9452 58 / 372
0 3540 NESBYEN 60.5248, 9.0140 56 / 1299
0 3540 NESBYEN 60.5035, 8.9527 58 / 320
0 3540 NESBYEN 60.5068, 8.9443 58 / 321
0 3540 NESBYEN 60.5278, 9.0156 56 / 1282
0 3540 NESBYEN 60.5310, 9.0203 56 / 1192
0 3540 NESBYEN 60.5067, 8.9453 58 / 322
0 3540 NESBYEN 60.5277, 9.0144 56 / 1288
0 3540 NESBYEN 60.5066, 8.9459 58 / 323
0 3540 NESBYEN 60.6805, 9.2452 45 / 18
0 3540 NESBYEN 60.5349, 9.0193 56 / 1323
0 3540 NESBYEN 60.6801, 9.2481 45 / 20
0 3540 NESBYEN 60.5044, 8.9478 58 / 325
0 3540 NESBYEN 60.5373, 9.0340 56 / 1277
0 3540 NESBYEN 60.5019, 8.8259 58 / 97
0 3540 NESBYEN 60.5020, 8.8252 58 / 65
0 3540 NESBYEN 60.5069, 8.8255 61 / 112
0 3540 NESBYEN 60.5197, 9.0272 56 / 1195
0 3540 NESBYEN 60.5066, 8.8259 61 / 113
0 3540 NESBYEN 60.5041, 8.9525 58 / 334
0 3540 NESBYEN 60.5616, 9.1896 40 / 33
0 3540 NESBYEN 60.5259, 9.0163 56 / 1259
0 3540 NESBYEN 60.5045, 8.9541 58 / 333
0 3540 NESBYEN 60.5189, 9.0263 56 / 1298
0 3540 NESBYEN 60.5045, 8.9528 58 / 332
0 3540 NESBYEN 60.5056, 8.8245 61 / 104
0 3540 NESBYEN 60.5044, 8.8303 58 / 518
0 3540 NESBYEN 60.5310, 9.0198 56 / 1157
0 3540 NESBYEN 60.5307, 9.0212 56 / 1155
0 3540 NESBYEN 60.5033, 8.8207 86 / 148
0 3540 NESBYEN 60.5318, 9.0203 56 / 1191
0 3540 NESBYEN 60.5074, 8.8245 61 / 103
0 3540 NESBYEN 60.5312, 9.0176 56 / 1194
0 3540 NESBYEN 60.5044, 8.9468 58 / 336
0 3540 NESBYEN 60.5050, 8.9460 58 / 337
0 3540 NESBYEN 60.5319, 9.0185 56 / 1208
0 3540 NESBYEN 60.5048, 8.9466 58 / 338
0 3540 NESBYEN 60.5048, 8.9476 58 / 339
0 3540 NESBYEN 60.5260, 9.0153 56 / 1280
0 3540 NESBYEN 60.6660, 9.3030 70 / 66
0 3540 NESBYEN 60.5277, 9.0256 56 / 1246
0 3540 NESBYEN 60.5045, 8.8272 58 / 472
0 3540 NESBYEN 60.5266, 9.0160 56 / 1264
0 3540 NESBYEN 60.5315, 9.0183 56 / 1239
0 3540 NESBYEN 60.5192, 9.0299 56 / 1212
0 3540 NESBYEN 60.5256, 9.0144 56 / 1281
0 3540 NESBYEN 60.5036, 8.9542 58 / 341
0 3540 NESBYEN 60.5038, 8.8296 58 / 470
0 3540 NESBYEN 60.5349, 9.0213 56 / 1340
0 3540 NESBYEN 60.5035, 8.9536 58 / 342
0 3540 NESBYEN 60.5033, 8.8288 58 / 469
0 3540 NESBYEN 60.5250, 9.0151 56 / 1258
0 3540 NESBYEN 60.5372, 9.0341 56 / 1277
0 3540 NESBYEN 60.5045, 8.8278 58 / 467
0 3540 NESBYEN 60.5371, 9.0341 56 / 1277
0 3540 NESBYEN 60.5201, 9.0265 56 / 1182
0 3540 NESBYEN 60.5046, 8.8283 58 / 466
0 3540 NESBYEN 60.6669, 9.3033 48 / 19
0 3540 NESBYEN 60.5032, 8.8280 58 / 233
0 3540 NESBYEN 60.5002, 8.8154 71 / 79
0 3540 NESBYEN 60.5342, 9.0193 56 / 1319
0 3540 NESBYEN 60.5548, 9.1148 71 / 16
0 3540 NESBYEN 60.5026, 8.8226 86 / 153
0 3540 NESBYEN 60.5271, 9.0178 56 / 1175
0 3540 NESBYEN 60.5267, 9.0132 56 / 1260
0 3540 NESBYEN 60.5319, 9.0177 56 / 1166
0 3540 NESBYEN 60.4888, 8.9559 56 / 157
0 3540 NESBYEN 60.5279, 9.0175 56 / 1188
0 3540 NESBYEN 60.5206, 9.0304 56 / 1213
0 3540 NESBYEN 60.5274, 9.0173 56 / 1189
0 3540 NESBYEN 60.5270, 9.0171 56 / 1190
0 3540 NESBYEN 60.5356, 9.0194 56 / 1359
0 3540 NESBYEN 60.5205, 9.0271 56 / 1141
0 3540 NESBYEN 60.5000, 8.8204 86 / 92
0 3540 NESBYEN 60.5340, 9.0209 56 / 1333
0 3540 NESBYEN 60.6672, 9.3028 48 / 8
0 3540 NESBYEN 60.5040, 8.8276 58 / 234
0 3540 NESBYEN 60.5339, 9.0213 56 / 1332
0 3540 NESBYEN 60.4998, 8.8141 79 / 93
0 3540 NESBYEN 60.4993, 8.8114 79 / 86
0 3540 NESBYEN 60.5343, 9.0213 56 / 1335
0 3540 NESBYEN 60.4998, 8.8124 79 / 81
0 3540 NESBYEN 60.5040, 8.9541 58 / 349
0 3540 NESBYEN 60.5377, 9.0338 56 / 1277
0 3540 NESBYEN 60.5346, 9.0213 56 / 1339
0 3540 NESBYEN 60.5039, 8.9534 58 / 350
0 3540 NESBYEN 60.5376, 9.0338 56 / 1277
0 3540 NESBYEN 60.5348, 9.0208 56 / 1351
0 3540 NESBYEN 60.5185, 9.0260 56 / 1287
0 3540 NESBYEN 60.5058, 8.8266 61 / 100
0 3540 NESBYEN 60.5000, 8.8149 74 / 87
0 3540 NESBYEN 60.5038, 8.9527 58 / 351
0 3540 NESBYEN 60.5374, 9.0340 56 / 1277
0 3540 NESBYEN 60.5353, 9.0211 56 / 1342
0 3540 NESBYEN 60.5035, 8.9518 58 / 352
0 3540 NESBYEN 60.4999, 8.8215 86 / 50
0 3540 NESBYEN 60.5016, 8.8196 65 / 5
0 3540 NESBYEN 60.5012, 8.8190 65 / 15
0 3540 NESBYEN 60.5030, 8.8221 86 / 30
0 3540 NESBYEN 60.5024, 8.8268 58 / 96
0 3540 NESBYEN 60.5030, 8.8247 61 / 39
0 3540 NESBYEN 60.5322, 9.0203 56 / 1160
0 3540 NESBYEN 60.5036, 8.8212 61 / 50
0 3540 NESBYEN 60.5030, 8.8228 61 / 53
0 3540 NESBYEN 60.5027, 8.8243 61 / 52
0 3540 NESBYEN 60.5047, 8.8288 58 / 516
0 3540 NESBYEN 60.5050, 8.8242 61 / 93
0 3540 NESBYEN 60.5046, 8.8260 61 / 92
0 3540 NESBYEN 60.5235, 9.0164 56 / 1303
0 3540 NESBYEN 60.5236, 9.0169 56 / 1304
0 3540 NESBYEN 60.5236, 8.9595 62 / 155
0 3540 NESBYEN 60.4179, 9.1531 101 / 80
0 3540 NESBYEN 60.5278, 9.0181 56 / 1144
0 3540 NESBYEN 60.4165, 9.1555 101 / 13
0 3540 NESBYEN 60.5039, 8.8304 58 / 536
0 3540 NESBYEN 60.4149, 9.1589 101 / 13
0 3540 NESBYEN 60.5187, 9.0250 56 / 1270
0 3540 NESBYEN 60.5312, 9.0181 56 / 1172
0 3540 NESBYEN 60.5335, 9.0208 56 / 1328
0 3540 NESBYEN 60.5333, 9.0193 56 / 1315
0 3540 NESBYEN 60.5204, 9.0283 56 / 1251
0 3540 NESBYEN 60.5275, 9.0185 56 / 1143
0 3540 NESBYEN 60.5227, 9.0184 56 / 1385
0 3540 NESBYEN 60.5215, 9.0325 56 / 1263
0 3540 NESBYEN 60.5322, 9.0186 56 / 1207
0 3540 NESBYEN 60.5317, 9.0208 56 / 1170
0 3540 NESBYEN 60.5210, 9.0324 56 / 1269
0 3540 NESBYEN 60.5318, 9.0214 56 / 1150
0 3540 NESBYEN 60.5068, 8.8244 61 / 102
0 3540 NESBYEN 60.5321, 9.0195 56 / 1151
0 3540 NESBYEN 60.5064, 8.8234 61 / 101
0 3540 NESBYEN 60.5314, 9.0204 56 / 1152
0 3540 NESBYEN 60.5037, 8.8268 58 / 515
0 3540 NESBYEN 60.5044, 8.8290 58 / 514
0 3540 NESBYEN 60.5261, 9.0144 56 / 1283
0 3540 NESBYEN 60.5193, 9.0258 56 / 1216
0 3540 NESBYEN 60.5316, 9.0195 56 / 1222
0 3540 NESBYEN 60.5057, 8.8241 61 / 110

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken