Høvagutu 1
3540 NESBYEN

Høvagutu 1, 3540 NESBYEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Høvagutu 1, 3540 NESBYEN:

  • Postnummer: 3540 NESBYEN
  • Gards-/bruksnummer: 53 / 106 i 0616
  • Grunnkrins: 105 NESBYEN VEST SENTRUM
  • Valkrins: 1 NES
  • Kyrkjesogn: 4080201 Nes
  • Tettstad: Nesbyen

Høvagutu

Høvagutu er ein veg i Nes kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Høvagutu 1 3540 NESBYEN 60.5689, 9.0950 53 / 106
Høvagutu 3 3540 NESBYEN 60.5688, 9.0945 53 / 134
Høvagutu 5 3540 NESBYEN 60.5686, 9.0941 53 / 133
Høvagutu 6 3540 NESBYEN 60.5689, 9.0926 53 / 13
Høvagutu 8 3540 NESBYEN 60.5686, 9.0925 53 / 13
Høvagutu 12 3540 NESBYEN 60.5680, 9.0907 53 / 57

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken