Lyngvegen 3
3540 NESBYEN

Lyngvegen 3, 3540 NESBYEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lyngvegen 3, 3540 NESBYEN:

  • Postnummer: 3540 NESBYEN
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 42 i 0616
  • Grunnkrins: 108 NESBYEN ØST VELTEBAKKEN - BLINGSMO
  • Valkrins: 1 NES
  • Kyrkjesogn: 4080201 Nes
  • Tettstad: Nesbyen

Lyngvegen

Lyngvegen er ein veg i Nes kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 18.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lyngvegen 1 3540 NESBYEN 60.5722, 9.1197 77 / 42
Lyngvegen 2 3540 NESBYEN 60.5724, 9.1192 77 / 103
Lyngvegen 3 3540 NESBYEN 60.5721, 9.1194 77 / 42
Lyngvegen 4 3540 NESBYEN 60.5723, 9.1187 77 / 104
Lyngvegen 5 3540 NESBYEN 60.5719, 9.1189 77 / 106
Lyngvegen 6 3540 NESBYEN 60.5722, 9.1182 77 / 105
Lyngvegen 7 3540 NESBYEN 60.5718, 9.1184 77 / 107
Lyngvegen 8 3540 NESBYEN 60.5721, 9.1174 77 / 113
Lyngvegen 10 3540 NESBYEN 60.5720, 9.1168 77 / 74
Lyngvegen 12 3540 NESBYEN 60.5718, 9.1175 77 / 108
Lyngvegen 13 3540 NESBYEN 60.5711, 9.1170 77 / 198
Lyngvegen 14 3540 NESBYEN 60.5716, 9.1177 77 / 109
Lyngvegen 16 3540 NESBYEN 60.5714, 9.1168 77 / 111
Lyngvegen 18 3540 NESBYEN 60.5717, 9.1167 77 / 110

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken