Namsvassveien 1291
7898 LIMINGEN

Namsvassveien 1291, 7898 LIMINGEN er ei adresse i Røyrvik.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Namsvassveien 1291, 7898 LIMINGEN:

  • Postnummer: 7898 LIMINGEN
  • Gards-/bruksnummer: 74 / 102 i 5043 Røyrvik
  • Grunnkrins: 106 NAMSVATN
  • Valkrins: 2 NORDRE RØYRVIK
  • Kyrkjesogn: 9110402 Røyrvik
  • Tettstad:

Namsvassveien

Namsvassveien er ein veg i Røyrvik kommune med 45 ulike adresser.
Husnummer frå 16 til 1350.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Namsvassveien 16 7898 LIMINGEN 64.8980, 13.5605 71 / 231
Namsvassveien 20 7898 LIMINGEN 64.8982, 13.5595 71 / 236
Namsvassveien 24 7898 LIMINGEN 64.8983, 13.5585 71 / 230
Namsvassveien 30 7898 LIMINGEN 64.8991, 13.5576 71 / 229
Namsvassveien 259 7898 LIMINGEN 64.9125, 13.5687 71 / 63
Namsvassveien 260 7898 LIMINGEN 64.9135, 13.5693 71 / 2
Namsvassveien 283 7898 LIMINGEN 64.9128, 13.5744 71 / 11
Namsvassveien 285 7898 LIMINGEN 64.9124, 13.5750 71 / 11
Namsvassveien 293 7898 LIMINGEN 64.9118, 13.5811 71 / 11
Namsvassveien 294 7898 LIMINGEN 64.9135, 13.5777 71 / 11
Namsvassveien 297 7898 LIMINGEN 64.9093, 13.5827 71 / 11
Namsvassveien 465 7898 LIMINGEN 64.9240, 13.6007 71 / 3
Namsvassveien 661 7898 LIMINGEN 64.9382, 13.5892 74 / 6
Namsvassveien 725 7898 LIMINGEN 64.9417, 13.5821 74 / 110
Namsvassveien 731 7898 LIMINGEN 64.9424, 13.5823 74 / 10
Namsvassveien 733 7898 LIMINGEN 64.9426, 13.5831 74 / 10
Namsvassveien 735 7898 LIMINGEN 64.9427, 13.5825 74 / 10
Namsvassveien 1039 7898 LIMINGEN 64.9635, 13.5838 74 / 73
Namsvassveien 1095 7898 LIMINGEN 64.9696, 13.5881 74 / 14
Namsvassveien 1186 7898 LIMINGEN 64.9769, 13.5878 74 / 14
Namsvassveien 1191 7898 LIMINGEN 64.9775, 13.5887 74 / 78
Namsvassveien 1208 7898 LIMINGEN 64.9794, 13.5853 74 / 2
Namsvassveien 1243 7898 LIMINGEN 64.9821, 13.5862 74 / 2
Namsvassveien 1247 7898 LIMINGEN 64.9839, 13.5885 74 / 1
Namsvassveien 1253 7898 LIMINGEN 64.9826, 13.5857 74 / 1
Namsvassveien 1255 7898 LIMINGEN 64.9824, 13.5859 74 / 1
Namsvassveien 1267 7898 LIMINGEN 64.9842, 13.5856 74 / 18
Namsvassveien 1269 7898 LIMINGEN 64.9842, 13.5843 74 / 18
Namsvassveien 1280 7898 LIMINGEN 64.9849, 13.5833 74 / 113
Namsvassveien 1281 7898 LIMINGEN 64.9854, 13.5838 74 / 8
Namsvassveien 1285 7898 LIMINGEN 64.9860, 13.5846 74 / 101
Namsvassveien 1291 7898 LIMINGEN 64.9869, 13.5840 74 / 102
Namsvassveien 1295 7898 LIMINGEN 64.9865, 13.5829 74 / 96
Namsvassveien 1298 7898 LIMINGEN 64.9859, 13.5814 74 / 100
Namsvassveien 1300 7898 LIMINGEN 64.9855, 13.5808 74 / 116
Namsvassveien 1302 7898 LIMINGEN 64.9854, 13.5810 74 / 18
Namsvassveien 1308 7898 LIMINGEN 64.9871, 13.5811 74 / 27
Namsvassveien 1312 7898 LIMINGEN 64.9874, 13.5803 74 / 27
Namsvassveien 1316 7898 LIMINGEN 64.9878, 13.5803 74 / 27
Namsvassveien 1320 7898 LIMINGEN 64.9875, 13.5813 74 / 28
Namsvassveien 1325 7898 LIMINGEN 64.9899, 13.5849 74 / 48
Namsvassveien 1327 7898 LIMINGEN 64.9898, 13.5857 74 / 109
Namsvassveien 1330 7898 LIMINGEN 64.9962, 13.5717 74 / 66
Namsvassveien 1340 7898 LIMINGEN 64.9898, 13.5811 74 / 70
Namsvassveien 1350 7898 LIMINGEN 64.9912, 13.5804 74 / 114

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken