Bergfruelia 39B
1663 ROLVSØY

Bergfruelia 39B, 1663 ROLVSØY er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bergfruelia 39B, 1663 ROLVSØY:

  • Postnummer: 1663 ROLVSØY
  • Gards-/bruksnummer: 733 / 38 i 0106
  • Grunnkrins: 3105 SAXEGÅRD
  • Valkrins: 11 Rekustad
  • Kyrkjesogn: 2010401 Rolvsøy
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Bergfruelia

Bergfruelia er ein veg i Fredrikstad kommune med 61 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 84.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bergfruelia 1 1663 ROLVSØY 59.2564, 10.9939 733 / 71
Bergfruelia 2 1663 ROLVSØY 59.2560, 10.9945 733 / 68
Bergfruelia 3 1663 ROLVSØY 59.2564, 10.9938 733 / 71
Bergfruelia 4 1663 ROLVSØY 59.2561, 10.9945 733 / 68
Bergfruelia 5 1663 ROLVSØY 59.2565, 10.9937 733 / 71
Bergfruelia 6 1663 ROLVSØY 59.2561, 10.9946 733 / 68
Bergfruelia 7 1663 ROLVSØY 59.2565, 10.9935 733 / 71
Bergfruelia 8 1663 ROLVSØY 59.2561, 10.9945 733 / 68
Bergfruelia 9 1663 ROLVSØY 59.2564, 10.9938 733 / 71
Bergfruelia 10 1663 ROLVSØY 59.2562, 10.9946 733 / 68
Bergfruelia 11 1663 ROLVSØY 59.2564, 10.9937 733 / 71
Bergfruelia 12 1663 ROLVSØY 59.2563, 10.9946 733 / 68
Bergfruelia 13 1663 ROLVSØY 59.2564, 10.9936 733 / 71
Bergfruelia 14 1663 ROLVSØY 59.2563, 10.9946 733 / 68
Bergfruelia 15 1663 ROLVSØY 59.2564, 10.9935 733 / 71
Bergfruelia 16 1663 ROLVSØY 59.2563, 10.9947 733 / 68
Bergfruelia 17 1663 ROLVSØY 59.2564, 10.9932 733 / 71
Bergfruelia 18 1663 ROLVSØY 59.2562, 10.9951 733 / 68
Bergfruelia 19 1663 ROLVSØY 59.2564, 10.9931 733 / 71
Bergfruelia 20 1663 ROLVSØY 59.2562, 10.9951 733 / 68
Bergfruelia 21 1663 ROLVSØY 59.2563, 10.9930 733 / 71
Bergfruelia 22 1663 ROLVSØY 59.2562, 10.9952 733 / 68
Bergfruelia 23 1663 ROLVSØY 59.2565, 10.9930 733 / 71
Bergfruelia 24 1663 ROLVSØY 59.2562, 10.9952 733 / 68
Bergfruelia 25 1663 ROLVSØY 59.2564, 10.9930 733 / 71
Bergfruelia 26 1663 ROLVSØY 59.2561, 10.9951 733 / 68
Bergfruelia 27 1663 ROLVSØY 59.2564, 10.9929 733 / 71
Bergfruelia 28 1663 ROLVSØY 59.2560, 10.9951 733 / 68
Bergfruelia 29 1663 ROLVSØY 59.2556, 10.9950 733 / 74
Bergfruelia 30 1663 ROLVSØY 59.2560, 10.9951 733 / 68
Bergfruelia 31 1663 ROLVSØY 59.2556, 10.9956 733 / 75
Bergfruelia 32 1663 ROLVSØY 59.2559, 10.9951 733 / 68
Bergfruelia 33 1663 ROLVSØY 59.2556, 10.9962 733 / 76
Bergfruelia 34 1663 ROLVSØY 59.2559, 10.9956 733 / 68
Bergfruelia 36 1663 ROLVSØY 59.2559, 10.9956 733 / 68
Bergfruelia 38 1663 ROLVSØY 59.2560, 10.9957 733 / 68
Bergfruelia 39A 1663 ROLVSØY 59.2560, 10.9974 733 / 38
Bergfruelia 39B 1663 ROLVSØY 59.2560, 10.9975 733 / 38
Bergfruelia 40 1663 ROLVSØY 59.2560, 10.9956 733 / 68
Bergfruelia 42 1663 ROLVSØY 59.2561, 10.9957 733 / 68
Bergfruelia 44 1663 ROLVSØY 59.2561, 10.9957 733 / 68
Bergfruelia 46 1663 ROLVSØY 59.2562, 10.9957 733 / 68
Bergfruelia 48 1663 ROLVSØY 59.2562, 10.9957 733 / 68
Bergfruelia 50 1663 ROLVSØY 59.2562, 10.9962 733 / 68
Bergfruelia 52 1663 ROLVSØY 59.2561, 10.9962 733 / 68
Bergfruelia 54 1663 ROLVSØY 59.2562, 10.9963 733 / 68
Bergfruelia 56 1663 ROLVSØY 59.2561, 10.9963 733 / 68
Bergfruelia 58 1663 ROLVSØY 59.2560, 10.9962 733 / 68
Bergfruelia 60 1663 ROLVSØY 59.2560, 10.9963 733 / 68
Bergfruelia 62 1663 ROLVSØY 59.2559, 10.9963 733 / 68
Bergfruelia 64 1663 ROLVSØY 59.2559, 10.9963 733 / 68
Bergfruelia 66 1663 ROLVSØY 59.2560, 10.9968 733 / 68
Bergfruelia 68 1663 ROLVSØY 59.2561, 10.9967 733 / 68
Bergfruelia 70 1663 ROLVSØY 59.2562, 10.9967 733 / 68
Bergfruelia 72 1663 ROLVSØY 59.2562, 10.9967 733 / 68
Bergfruelia 74 1663 ROLVSØY 59.2562, 10.9967 733 / 68
Bergfruelia 76 1663 ROLVSØY 59.2563, 10.9967 733 / 68
Bergfruelia 78 1663 ROLVSØY 59.2563, 10.9971 733 / 68
Bergfruelia 80 1663 ROLVSØY 59.2563, 10.9972 733 / 68
Bergfruelia 82 1663 ROLVSØY 59.2563, 10.9972 733 / 68
Bergfruelia 84 1663 ROLVSØY 59.2562, 10.9973 733 / 68

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken