Steinhaugen 5
8664 MOSJØEN

Steinhaugen 5, 8664 MOSJØEN er ei adresse i Vefsn.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Steinhaugen 5, 8664 MOSJØEN:

  • Postnummer: 8664 MOSJØEN
  • Gards-/bruksnummer: 176 / 1 i 1824 Vefsn
  • Grunnkrins: 103 FORSMO
  • Valkrins: 2 DREVJA
  • Kyrkjesogn: 10030702 Drevja
  • Tettstad:

Steinhaugen

Steinhaugen er ein veg i Vefsn kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 5.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Steinhaugen 1 8664 MOSJØEN 66.0024, 13.2782 176 / 5
Steinhaugen 3 8664 MOSJØEN 66.0033, 13.2752 176 / 1
Steinhaugen 5 8664 MOSJØEN 66.0026, 13.2727 176 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken