Blåfjellvegen 434
8664 MOSJØEN

Blåfjellvegen 434, 8664 MOSJØEN er ei adresse i Vefsn.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Blåfjellvegen 434, 8664 MOSJØEN:

  • Postnummer: 8664 MOSJØEN
  • Gards-/bruksnummer: 177 / 28 i 1824 Vefsn
  • Grunnkrins: 104 ØVRE DREVJA
  • Valkrins: 2 DREVJA
  • Kyrkjesogn: 10030702 Drevja
  • Tettstad:

Blåfjellvegen

Blåfjellvegen er ein veg i Vefsn kommune med 23 ulike adresser.
Husnummer frå 108 til 445.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Blåfjellvegen 108 8664 MOSJØEN 65.9993, 13.2998 174 / 1
Blåfjellvegen 116 8664 MOSJØEN 66.0013, 13.2978 175 / 2
Blåfjellvegen 118 8664 MOSJØEN 66.0026, 13.2889 175 / 4
Blåfjellvegen 137 8664 MOSJØEN 66.0016, 13.3036 174 / 10
Blåfjellvegen 142 8664 MOSJØEN 66.0026, 13.3020 174 / 7
Blåfjellvegen 149 8664 MOSJØEN 66.0031, 13.3088 174 / 2
Blåfjellvegen 151 8664 MOSJØEN 66.0004, 13.3117 174 / 6
Blåfjellvegen 244 8664 MOSJØEN 66.0107, 13.3077 175 / 8
Blåfjellvegen 245 8664 MOSJØEN 66.0111, 13.3091 174 / 1
Blåfjellvegen 246 8664 MOSJØEN 66.0110, 13.3081 175 / 11
Blåfjellvegen 292 8664 MOSJØEN 66.0142, 13.3089 175 / 6
Blåfjellvegen 294 8664 MOSJØEN 66.0144, 13.3062 175 / 3
Blåfjellvegen 323 8664 MOSJØEN 66.0182, 13.3142 177 / 2
Blåfjellvegen 349 8664 MOSJØEN 66.0197, 13.3149 177 / 6
Blåfjellvegen 351 8664 MOSJØEN 66.0208, 13.3196 177 / 16
Blåfjellvegen 360 8664 MOSJØEN 66.0209, 13.3141 177 / 32
Blåfjellvegen 377 8664 MOSJØEN 66.0216, 13.3186 177 / 17
Blåfjellvegen 408 8664 MOSJØEN 66.0242, 13.3147 177 / 1
Blåfjellvegen 410 8664 MOSJØEN 66.0251, 13.3150 177 / 34
Blåfjellvegen 411 8664 MOSJØEN 66.0252, 13.3162 177 / 13
Blåfjellvegen 425 8664 MOSJØEN 66.0263, 13.3166 177 / 18
Blåfjellvegen 434 8664 MOSJØEN 66.0272, 13.3149 177 / 28
Blåfjellvegen 445 8664 MOSJØEN 66.0279, 13.3139 177 / 33

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken